Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Výsledky 1.kola přijímacího řízení na učební obory vzdělání22. 04. 2020 / Lucie AdamcováV přiloženém souboru naleznete výsledky 1.kola přijímacího řízení na učební obory pro školní rok 2020/21.

Odevzdání zápisového lístku: zápisový lístek můžete zaslat poštou na adresu školy nebo ho donést osobně a to na recepci školy, která funguje 24 hodin denně.

Termín úvodní informační schůzky pro budoucí 1.ročníky se zatím nemění, stále platí den 15.6.2020 v 16:00 hodin. Schůzka je určena žákům a jednomu ze zákonných zástupců.
Informace pro ubytované na domově mládeže - vyzvednutí věcí z pokojů20. 04. 2020 / Lucie AdamcováSoučasná celospolečenská situace bohužel vyústila k tomu, že jsme nuceni požádat všechny ubytované, aby si v níže uvedených termínech vyzvedli všechny své věci z ubytovacích prostor. Upřímně věřím tomu, že se v nejbližší době situace stabilizuje natolik, abychom se v září vrátili všichni zdraví a bez omezujících opatření. (bližší informace po rozkliknutí názvu)
Informace pro ubytované na domově mládeže16. 04. 2020 / Lucie AdamcováV průběhu příštího týdne budou všichni ubytovaní vyzváni ke koordinovanému vystěhování osobních věcí z pokojů domova mládeže. Všichni obdrží emailem informace s konkrétním datem a organizací.
Domov mládeže bude přístupný dle harmonogramu v čase 10. 00 - 16. 00 hodin a to vždy za plného respektování stanovených hygienických opatření a dodržování provozních pokynů vychovatelek domova mládeže. Do pokojů DM budou mít přístup pouze ubytovaní. ​

Mgr. Radka Slováková
Vedoucí vychovatelka DM
e-mail: slovakova@copnb.cz
Přijímací řízení na školní rok 2020/21 - 2.kolo (do - termín bude upřesněn)24. 03. 2020 / Lucie AdamcováPro naplnění kapacity v jednotlivých oborech vzdělání vyhlašujeme 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2020/21.
V současné době přijímáme přihlášky ke studiu do 2. kola přijímacího řízení a termín ukončení bude upřesněn dle aktuální situace.
Kritéria přijímacího řízení pro 2.kolo jsou stejná jako pro 1.kolo přijímacího řízení.

Stále nabízíme několik volných míst v těchto oborech vzdělání (zobrazí se po rozkliknutí odkazu):
Informace k přijímacímu řízení pro učební obory - aktualizace 7. 4. 202007. 04. 2020 / Lucie AdamcováVýsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2020-21 pro učební obory vzdělání budou zveřejněny dne 22. dubna 2020 na webových stránkách školy www.copnb.cz a vyvěšeny na veřejně přístupném místě ve škole (na nástěnce u recepce) pod registračními čísly, které již všichni uchazeči obdrželi.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, písemně se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Následně uchazeč odevzdá zápisový lístek, kterým potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Nejzazší termín pro odevzdání bude ještě upřesněn. Žák ZŠ obdrží zápisový lístek na své základní škole, ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Zápisový lístek nemusí odevzdávat zájemci o nástavbové a zkrácené studium.
Přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturity - aktualizace k 7. 4. 202007. 04. 2020 / Lucie AdamcováPřijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturity se budou odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol.

V případě, že se školy otevřou v termínu před 1. červnem, budou se dva týdny po zahájení výuky konat přijímací zkoušky na střední školy. Ačkoliv mají žáci podané dvě přihlášky, zkoušku udělají jen jednu.

O týden později budou maturity a závěrečné zkoušky. U maturit letos odpadá písemná část z češtiny a cizího jazyka. Didaktické testy, praktická a ústní část zkoušky zůstane.
Informace pro zájemce o ubytování na domově mládeže ve školním roce 2020-2107. 04. 2020 / Lucie AdamcováV záložce „Domov mládeže“ jsou ke stažení dokumenty, které vedou zájemce k odpovědnému podání žádosti o ubytování v DM při Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Nymburk. V případě zájmu vytiskněte Přihlášku k ubytování, Souhlasné prohlášení zákonného zástupce, případně Souhlasné prohlášení zletilého žáka, Prohlášení o bezinfekčnosti a v případě zájmu Přihlášku ke stravování. Dokumenty vyplňte, podepište a doručte na adresu DM. Potvrzení o bezinfekčnosti vyplňte a přineste až v den nástupu k ubytování.
Než vyplníte uvedené dokumenty, seznamte se s vnitřním a sankčním řádem domova mládeže.

Mgr. Radka Slováková
Vedoucí vychovatelka DM
slovakova@copnb.cz
Koronavirus
Uzavření školy dle nařízení vlády - aktualizace 16. 3. 202010. 03. 2020 / Jiří ŠevčíkVýuka je od 11. 3. 2020 přerušena do odvolání.
Stravování pro žáky a studenty je centrálně odhlášeno a peníze budou použity na další stravování po opětovném nástupu do školy.
Stravování pro i pro zaměstnance je přerušeno od 17. - 24. 3. 2020 včetně
Podrobnější informace naleznete po rozkliknutí odkazu...
Přijímací zkoušky a přijímací řízení - 16. 3. 202016. 03. 2020 / Jiří ŠevčíkUchazečům o maturitní obory (včetně nástavby) - vzhledem k nejasnému vývoji nebudou zatím zasílány pozvánky a další informace k přijímacím zkouškám na maturitní obory.
Uchazečům o učební obory - potřebné informace budou zaslány průběžně do konce března.
Dotazy zasílejte prosím emailem na studijní oddělení - adamcova@copnb.cz

Děkujeme prosím za pochopení a trpělivost.
Vedení školy

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj