NÁSTAVBOVÉ STUDIUM


Studium je zakončeno maturitní zkouškou, která Vás posune na vyšší společenskou úroveň a rozšíří Vaše možnosti a uplatnění v dalším životě. V průběhu studia lze využít dalších možností vzdělávání (svářečský kurz, autoškola, specializované kvalifikační kurzy).

Uchazeči o nástavbové studium doloží ověřenou kopii výučního listu nebo pololetní vysvědčení z 3. ročníku střední školy.


nástavbové denní studium (dvouleté):
- 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA
- 26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA
- 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Pouze u oboru vzdělání Provozní elektrotechnika je zapotřebí lékařský posudek.


Ve školním roce 2023/24 nebudeme otevírat dálkové studium, pouze denní dvouleté studium k získání maturitního vysvědčení.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj