Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Výsledky 2.kola přijímacího řízení03. 07. 2020 / Lucie AdamcováV souboru níže naleznete výsledky 2.kola přijímacího řízení na školní rok 2020/21 na všechny obory vzdělání.

Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději dne 13.7.2020. Můžete ho zaslat poštou na adresu školy nebo ho odevzdat osobně na studijním oddělení.
Léto 2020
Letní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 202003. 07. 2020 / Lucie AdamcováSOŠ a SOU přeje všem žákům a studentům, učitelům ale i rodičům krásné prožití letních prázdnin.

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý dne 1.9.2020. Slavnostní zahájení školního roku pro 1.ročníky se uskuteční 1. 9. 2020 v 9.30 hod. v kulturním sále školy. Ostatní ročníky začínají v 7:55, kdy zvoní na první vyučovací hodinu.
Výsledky 2.kola přijímacího řízení01. 07. 2020 / Lucie AdamcováVýsledky 2.kola přijímacího řízení budou zveřejněny dne 3.7.2020 po 9:00 hodině na webových stránkách školy www.copnb.cz a pokud nemáte přístup na webové stránky školy bude seznam uchazečů s výsledky vyvěšen u vchodu do školy (u recepce). Každý uchazeč se najde pod svým přiděleným registračním číslem (v souladu s § 183 odst. 2 školského zákona).

Vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu můžete dne 3. 7. 2020 v době od 8:00 do 9:00 hodin na studijním oddělení školy. Pokud se uchazeč nebo jeho zákonný zástupce rozhodne této možnosti využít, je povinen předložit průkaz totožnosti.
2. kolo přijímacího řízení (do 30. 6. 2020)27. 04. 2020 / Lucie AdamcováPro naplnění kapacity v jednotlivých oborech vzdělání vyhlašujeme 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2020/21.
Přihlášky ke studiu do 2. kola přijímacího řízení přijímáme do 30. 6. 2020. Kritéria přijímacího řízení jsou stejná jako pro 1.kolo přijímacího řízení. Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny dne 3. 7. 2020 na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu do školy.

Stále máme několik volných míst v těchto oborech vzdělání:(zobrazí se po rozkliknutí názvu článku)
Ředitelské volno 29. - 30. 6. 202022. 06. 2020 / Lucie AdamcováDovoluji si Vás informovat, že ve dnech 29. a 30. 6. 2020 vyhlašuji „ředitelské volno“.
Vyhlášení volných dnů je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění, podle § 24, odst. 2. Ředitelské volno je vyhlášeno z provozních důvodů.

Ing. Jiří Hubálek ředitel školy
Přijímací zkoušky15. 05. 2020 / Lucie AdamcováJednotné přijímací zkoušky (JPZ) na maturitní obory vzdělání se budou konat dne 8. června 2020 (pro uchazeče, kteří budou na řádný termín omluveni, je náhradní termín 23. 6. 2020). Každému uchazeči, který bude dělat JPZ na naší škole, zašleme poštou pozvánku (včetně dalších informací k organizaci zkouškového dne) nejpozději 10 pracovních dní před termínem JPZ. Pozvánku obdržíte i na email uvedený v přihlášce.

Výsledky budou zveřejněny dne 16.6.2020 na našich webových stránkách a na nástěnce u vchodu do školy pod registračnímu čísly, které jsme nyní rozeslali poštou.

Nejzazší termín na odevzdání zápisového lístku je 23.6.2020.


Každý účastník správního řízení (dle § 36 a § 37 správního řádu) má právo činit podání, navrhovat důkazy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí ředitelem školy. Pokud by někdo chtěl podat jakýkoliv návrh před vydáním rozhodnutí o přijetí / nepřijetí, může tak učinit dne 15.6.2020 v době od 12:00 do 14:00 hodin na studijním oddělení školy.
Úvodní informační schůzky pro budoucí 1. ročníky maturitních oborů vzdělání12. 05. 2020 / Lucie AdamcováVážení,
dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na úvodní informační schůzku pro budoucí žáky 1. ročníků maturitních oborů.
Schůzka se bude konat ve čtvrtek dne 25. 6. 2020 od 16:00 hodin.

Cílem schůzky je poskytnutí informací nutných pro úspěšné zahájení a průběh studia.
Je tedy ve Vašem zájmu se této úvodní informační schůzky zúčastnit.
Schůzka je určena pro žáka a jednoho zákonného zástupce.
Výsledky 1.kola přijímacího řízení na maturitní obory vzdělání16. 06. 2020 / Lucie AdamcováV přiloženém souboru naleznete výsledky přijímacího řízení na maturitní obory vzdělání na školní rok 2020/21
Domov mládeže04. 05. 2020 / Lucie AdamcováDomov mládeže je do konce školního roku 2019/20 uzavřen !!!
Organizace konzultací pro žáky závěrečných ročníků (aktualizace 21. 5. 2020)05. 05. 2020 / Jiří ŠevčíkOd 11. 5. 2020 budou ve škole organizovány konzultace pro žáky závěrečných ročníků. Konzultace budou probíhat dle přiloženého rozpisu vždy 4 vyučovací hodiny. Začátek bude v 8:00.
Škola bude pro žáky zpřístupněna v 7:30. První den přítomnosti je nutno odevzdat čestné prohlášení (viz příloha). Při cestě do/ze školy a ve škole je potřeba dodržovat předepsané hygienické předpisy (jejich hlavní body naleznete v přiloženém souboru). Docházka žáků bude evidována - při příchodu a odchodu se bude čipovat. Školní bufet pro zaměstnance a žáky bude otevřen od 7:00 - 8:00. Je možné si objednat obědy.
Od 25. 5. 2020 jsou konzultace zaměřeny především na písemnou část závěrečné zkoušky. Rozpis najdete v souborech ke stažení u tohoto článku.

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj