Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Obrázek
ONLINE OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE26. 03. 2021 Statečný reprezentant naší školy Josef Pytlík z 2MA se v pátek 19.3.2021 zúčastnil online okresního kola Olympiády v anglickém jazyce.
Přes všechny potíže s připojením, kterým museli čelit účastníci online rozhovorů, si Josef vybojoval úžasné 3.místo !
Děkujeme za vzornou reprezentaci a blahopřejeme ke skvělému umístění, za které šikovnému angličtináři náleží zasloužená odměna.

Vedení školy SOŠ A SOU NYMBURK
Výsledky 1.kola přijímacího řízení - pozor změna !!!16. 03. 2021 Výsledky 1.kola přijímacího řízení na všechny obory vzdělání (maturitní i učební) budou zveřejněny dne 19. května 2021 na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu do školy.

Tudíž se mění i datum odevzdání zápisového lístku a to na 2. června 2021 (nejpozději do 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků).
Přijímací řízení - zrušení jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory04. 03. 2021 / Jiří ŠevčíkV tomto školním roce se v souladu s platnými předpisy nebudou na naší škole konat jednotné přijímací zkoušky na žádný z maturitních oborů (včetně nástavbového studia).
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení proběhne podle ostatních zveřejněných kritérií.
Ing. Jiří Hubálek
ředitel školy
Přijímací řízení - ukončení 1.kolo a zahájení 2.kolo09. 03. 2021 1.kolo přijímacího řízení bylo ukončeno podáním přihlášky nejpozději dne 1.3.2021. Zároveň od 1.3.2021 začínáme přijímat přihlášky do 2.kola přijímacího řízení. Přijímáme uchazeče do naplnění kapacity v jednotlivých oborech vzdělání. Nyní jsou rozesílána registrační čísla všem uchazečům z 1.kola přijímacího řízení. Výsledky 1.kola přijímacího řízení na učební obory vzdělání budou zveřejněny dne 22.4.2021 na webových stránkách školy. Na maturitní obory vzdělání nejpozději dne 30.4.2021 (pokud se něco nezmění).
V případě dotazů k přijímacímu řízení kontaktujte pí. Adamcovou na studijním oddělení, tel. 734 575 892.
Výuka od 15. 2. 202112. 02. 2021 / Jiří ŠevčíkŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Přijímací řízení19. 02. 2021 Nyní rozesíláme dopisy s registračními čísly. Dopis Vám přijde prostřednictvím České pošty. Pokud máte na naší škole přihlášku na dva obory vzdělání, obdržíte dvě registrační čísla. Pokud by někdo neobdržel registrační číslo, prosím ozvěte se na studijní oddělení na tel. 734 575 892 nebo na mail adamcova@copnb.cz.
jaro
Jarní prázdniny26. 02. 2021 Okres Nymburk má od 1.3. do 7.3.2021 jarní prázdniny. Od 8.3.2021 pokračují žáci v distanční výuce. V případě jakýchkoliv změn budete informováni prostřednictvím Bakalářů.
Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2021/22 (1.kolo PŘ do 1. března 2021)26. 01. 2021 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 naleznete v níže přiloženém souboru nebo pod záložkou Uchazeči - přijímací řízení
Přihlášku ke studiu můžete odevzdat osobně na studijním oddělení od pondělí do pátku v čase 8.00 - 12.00 hodin nebo zaslat poštou na adresu školy.
Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení přijímáme do 1. března 2021.
Organizace výuky od pondělí 4. 1. 202128. 12. 2020 / Jiří ŠevčíkVýuka na středních školách probíhá od 4. 1. 2021 distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci případných konzultací v teorii rozhoduje z pověření ředitele školy každý vyučující individuálně s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. V teoretické výuce bude probíhat výuka prostřednictvím Google Classroom (Učebna). Pokud jste měli problémy se zobrazováním videovýuky v kalendáři, sledujte ji i v jednotlivých kurzech. Předpokládejte, že každá hodina proběhne alespoň částečně formou videovýuky, pokud vám vyučující nedá jiné instrukce. V odborném výcviku výuka proběhne tak, jak jste ji doposud měli nastavenou se svým učitelem /svou učitelkou ODV.
Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
Provoz domova mládeže29. 01. 2021 Milí žáci a studenti,
Oznamujeme Vám, že z nařízení Vlády ČR pokračuje i nadále uzavření Domova mládeže. Své osobní věci si můžete vyzvednout pondělí 1.2. až čtvrtek 4.2. 2021 v době od 8.00 – 16.30 hod. po telefonické domluvě na telefonním čísle 733 715 240, a nebo mailem na adrese landova@copnb.cz.
Prosím nadále sledujte naše webové stránky pro případné nové informace z naší strany. Budeme operativně reagovat na nové informace a vývoj situace.

Za všechny vychovatelky domova mládeže s pozdravem

Mgr. Kateřina Landová - vychovatelka DM, tel.č.: 733 715 240 , e-mail: landova@copnb.cz

S pozdravem
Bc.Karin Hagarová, Dis.
Vedoucí vychovatelka DM
e-mail: hagarova@copnb.cz

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj