Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Návštěva předškoláků08. 04. 2022 Dne 7. 4. 2022 k nám zavítala třída předškoláků z MŠ Milovice. Děti si prohlédly dílny vybraných učebních oborů.
Celostátní finále konference Enersol07. 04. 2022 Finále konference se uskutečnilo v Třebíči ve dnech 24.- 25. března a naše studentka Alena Šimonková z 1. ročníku maturitního oboru Ekonomika a podnikání obsadila krásné 5. místo v kategorii Popularizace.
Olympijské zápolení na poli cizích jazyků06. 04. 2022 Během měsíců ledna a února tohoto roku se všichni žáci naší školy zapojili do jazykové soutěže „Olympiáda v cizích jazycích“ aneb „Ukaž všem, co umíš!“. Soutěžilo se ve všech jazycích, vyučovaných napříč všemi studijními obory školy, tedy v jazyce anglickém, německém a ruském. Soutěžní disciplíny ve všech jazycích byly zadány v podobě poslechu i textu s porozuměním – a jazykové talenty byly na světě! Nejširší základna v rámci angličtiny dosáhla na úctyhodných 40 žáků! Ve druhém kole ústního projevu dosáhli na nejvyšší počet bodů žáci tříd 4MA, 3MA a 1MA a výkony všech byly skutečně srovnatelné! Gratulace všem zúčastněným k jejich opravdu hezkým výkonům!
Vítězka školního kola za ruský jazyk Viktorie Zagrebelná z třídy 1MA postoupila až do krajského kola, kde se umístila na 6. místě!
Vítězové školního kola za anglický jazyk Josef Pytlík a Vojtěch Hůlka z třídy 3MA postoupili do okresního kola této soutěže a dne 4. dubna 2022 zajistili pěkné 2. místo pro naši školu.

Vyslovujeme velkou pochvalu a přejeme mnoho dalších úspěchů ve studiu!
Technický seminář ve firmě Misan30. 03. 2022 Dne 25. března se třídy 2HD/SM a 3HC/SM s Ing. Černou a p. Henzlem zúčastnily odborného technického semináře na téma: "Automatizace a produktivita obrábění" ve firmě Misan s.r.o. v Lysé nad Labem.
Exkurze Magna Exteriors Nymburk28. 03. 2022 V úterý 22. března proběhla v rámci předmětu Robotika tématická exkurze maturantů oboru Elektrotechnika, která se zaměřila na automatické dopravní vozíky.
Výměnný pobyt žáků SOŠ A SOU Nymburk v partnerské škole BBS1 Kaiserslautern07. 03. 2022 V neděli 6.3.2022 vyrazila skupina studentů v doprovodu ředitele školy Ing. Hubálka a členů pedagogického sboru Mgr. Nátera, Bc. Řeháka a Bc. Martinka do německého Kaiserslauternu.
Celá pracovní skupina se podílí na mezinárodním projektu Erasmus+ GoGreen – obnovitelné zdroje energie, spolu s hostitelskou německou a bulharskou školou.
Při týdenním výměnném pobytu se žáci seznámí s místními provozovateli menších bioplynových a fotovoltaických stanic. Nedílnou součástí jejich pobytu je i poznání kultur hostitelských zemí a v neposlední řadě ověření si jazykových schopností v rámci komunikace v mezinárodní trojjazyčné skupině svých vrstevníků.
Vlajka Ukrajiny
Pomoc Ukrajině02. 03. 2022 Vážení,

vyhlašujeme veřejnou sbírku pro pomoc Ukrajině - ve školním kiosku je umístěna průhledná kasička, do které může kdokoliv přispět jakoukoliv částku na podporu válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Peníze, které se vyberou, poputují na oficiální číslo účtu Charity České republiky - sbírkový účet vedený u České spořitelny má číslo 55660022/0800, variabilní symbol 104
Charita České republiky ve spolupráci se svým dlouholetým partnerem, Charitou Ukrajina, se v první fázi zaměří na okamžitou podporu lidí zasažených novými boji, ať již zůstanou ve válečné zóně, nebo budou nuceni uprchnout. Tato pomoc se soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.

Za vaší vstřícnost a lidskou sounáležitost předem děkujeme
Vedení školy
Přihlášky ke studiu Přihlášky ke studiu do 1.kola přijímacího řízení je možné odevzdat do 1.3.2022 prostřednictvím České pošty nebo osobně na studijním oddělení a to každý všední den od 7:00 do 15:30 hod. Mimo tuto dobu je možné přihlášku nechat i na recepci školy.
Krajské kolo soutěže Enersol02. 03. 2022 Dne 17. února vyhrála žákyně maturitního oboru Ekonomika a podnikání Alena Šimonková 1. místo v kategorii Enersol a popularizace a postupuje tak do celostátního kola, které se koná 24. a 25. března v Třebíči.
České dráhy24. 02. 2022 České dráhy nabízí v rámci spolupráce s naší školou zaměstnání na pracovních pozicích

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj