Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Exkurze Magna Exteriors Nymburk28. 03. 2022 V úterý 22. března proběhla v rámci předmětu Robotika tématická exkurze maturantů oboru Elektrotechnika, která se zaměřila na automatické dopravní vozíky.
Výměnný pobyt žáků SOŠ A SOU Nymburk v partnerské škole BBS1 Kaiserslautern07. 03. 2022 V neděli 6.3.2022 vyrazila skupina studentů v doprovodu ředitele školy Ing. Hubálka a členů pedagogického sboru Mgr. Nátera, Bc. Řeháka a Bc. Martinka do německého Kaiserslauternu.
Celá pracovní skupina se podílí na mezinárodním projektu Erasmus+ GoGreen – obnovitelné zdroje energie, spolu s hostitelskou německou a bulharskou školou.
Při týdenním výměnném pobytu se žáci seznámí s místními provozovateli menších bioplynových a fotovoltaických stanic. Nedílnou součástí jejich pobytu je i poznání kultur hostitelských zemí a v neposlední řadě ověření si jazykových schopností v rámci komunikace v mezinárodní trojjazyčné skupině svých vrstevníků.
Vlajka Ukrajiny
Pomoc Ukrajině02. 03. 2022 Vážení,

vyhlašujeme veřejnou sbírku pro pomoc Ukrajině - ve školním kiosku je umístěna průhledná kasička, do které může kdokoliv přispět jakoukoliv částku na podporu válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Peníze, které se vyberou, poputují na oficiální číslo účtu Charity České republiky - sbírkový účet vedený u České spořitelny má číslo 55660022/0800, variabilní symbol 104
Charita České republiky ve spolupráci se svým dlouholetým partnerem, Charitou Ukrajina, se v první fázi zaměří na okamžitou podporu lidí zasažených novými boji, ať již zůstanou ve válečné zóně, nebo budou nuceni uprchnout. Tato pomoc se soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.

Za vaší vstřícnost a lidskou sounáležitost předem děkujeme
Vedení školy
Přihlášky ke studiu Přihlášky ke studiu do 1.kola přijímacího řízení je možné odevzdat do 1.3.2022 prostřednictvím České pošty nebo osobně na studijním oddělení a to každý všední den od 7:00 do 15:30 hod. Mimo tuto dobu je možné přihlášku nechat i na recepci školy.
Krajské kolo soutěže Enersol02. 03. 2022 Dne 17. února vyhrála žákyně maturitního oboru Ekonomika a podnikání Alena Šimonková 1. místo v kategorii Enersol a popularizace a postupuje tak do celostátního kola, které se koná 24. a 25. března v Třebíči.
České dráhy24. 02. 2022 České dráhy nabízí v rámci spolupráce s naší školou zaměstnání na pracovních pozicích
Díky ZUŠ máme hezčí chodby24. 02. 2022 / Martina MartincováZačátkem ledna se uskutečnilo jednání s ředitelkou ZUŠ B. M. Černohorského Nymburce paní Bc. Věrou Janišovou o možnosti spolupráce mezi její školou a Domovem mládeže.
Od pondělí 19.2.2022 platí nová opatření MZČR Přehled nových opatření:
1. Končí povinné testování žáků ve školách
2. Zák. zástupci nejsou povinni škole hlásit pozitivní PCR test žáků
3. Školy nepředávají KHS rizikové kontakty, žáci po kontaktu s pozitivní osobou neodchází do karantény
4. Zůstává v platnosti nošení respirátorů ve společných prostorách školy
5. Žáci s příznaky infekční nemoci se nesmí účastnit výuky
6. V případě prokázaného onemocnění COVID 19 PCR testem trvá izolace nemocného 7 dní

vedení školy
1.kolo přijímacího řízení Vážení rodiče a vážení uchazeči,
velice nás těší, že k dalšímu studiu jste si vybrali právě naši školu. Nyní probíhá 1. kolo přijímacího řízení.

Přihlášku je možné podat do 1. 3. 2022 a to do všech námi nabízených oborů vzdělání. Kritéria přijímacího řízení na jednotlivé obory vzdělání naleznete pod záložkou UCHAZEČI – Přijímací řízení.

U všech učebních oborů je třeba mít potvrzení o zdravotní způsobilosti. U maturitních oborů je třeba mít potvrzení o zdravotní způsobilosti pouze u 26-41-M/01 Elektrotechniky a 26-41-L/52 Provozní elektrotechniky.

Dnem doručení Vaší přihlášky ke studiu zahájí ředitel školy správní řízení ve věci přijetí či nepřijetí ke studiu. Seznam přijatých uchazečů nemůže obsahovat jméno ani příjmení žáka a proto budou tyto údaje nahrazeny registračním číslem. Dopis s Vaším registračním číslem obdržíte během měsíce března. Pokud se hlásíte na dva obory vzdělání, obdržíte 2 registrační čísla.

Rozhodnutí o přijetí oznámí ředitel školy zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod registračními čísly na www.copnb.cz a na nástěnce u vchodu do budovy školy dne 22.4.2022 na učební obory vzdělání a na všechny maturitní obory dne 29. 4. 2022.

Věříme, že přijímacím řízením projdete úspěšně a v září Vás přivítáme jako žáky naší školy.
Přejeme Vám hodně zdaru a těšíme se na setkání s Vámi.

V případě, že máte jakýkoliv dotaz ohledně přijímacího řízení, neváhejte kontaktovat studijního oddělení školy 734 575 892.
Kurz pečení makronek23. 02. 2022 Proběhne na naší škole v sobotu 9. dubna od 9 do 15 hodin. Bližší informace jsou na přiloženém letáčku.

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj