DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
má několikaleté zkušenosti v oblasti dalšího vzdělávání dospělých. Spolupracuje s úřady práce, pro které organizuje rekvalifikační kurzy (v případě volné kapacity školy).
Kurzy vám můžeme připravit dle vašich potřeb nebo požadavku zaměstnavatelů při dodržení platných právních předpisů.

Nabídka vzdělávacích kurzů:

Autoškola
- Řidičské oprávnění skupin A, B, C, C+E, D, D+E a T
- Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Svářečská škola
- Základní kurzy – různé metody
- Školení a přezkoušení
- Zaškolení pro různé metody

Rekvalifikační nebo jiné kurzy v námi vyučovaných oborech
kurzy jsou učeny především pro potřeby zaměstnavatelů na objednávku
individuální kalkulace
- Strojní mechanik – zámečník
- Opravář zemědělských strojů
- Mechanik opravář motorových vozidel
- Elektrikář silnoproud
- Elektromechanik pro zařízení a přístroje
- Potravinářská výroba – cukrářské práce
- Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce
- Operátor skladování


Nabídka dalších vzdělávacích kurzů
- Školení a přezkoušení podle Zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a podle příslušných prováděcích předpisů (dříve vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice)

- Výuka počítačových technologií


Kontakt:
Mgr. Jiří Ševčík
telefon: 604 348 376
e-mail: sevcik@copnb.cz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj