Svářečská škola

kontakt: Vladimír Bártl, +420 733 715 235, bartl@copnb.cz

Nabízíme kurzy pro jednotlivce, skupiny a firmy v rozsahu:

 • ZK 311 1.1 Základní kurz ručního plamenového svařování 14.833,- s DPH
 • ZK 135 1.1 Základní kurz obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu 13.673,- s DPH
 • ZK 111 1.1 Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou 14.762,- s DPH
 • Školení a přezkoušení svářečů a prodloužení platnosti průkazu
  1 metoda 250,- s DPH
  2 a více metod 430,- s DPH
 • Úřední zkoušky podle EN ISO 9606 - 1 5.000,- s DPH
 • ZP 311 – 1 1.1 Zaškolení pro ruční stehování plamenem 3.509,- s DPH
 • ZP 311 – 2 1.1 Zaškolení pro řezání a drážkování kyslíkem 3.509,- s DPH
 • ZP 135 – 1 1.1 Zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem v ochraně aktivního plynu tavící se elektrodou 3.509,- s DPH
 • ZP 111 – 1 1.1 Zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem obalenou elektrodou 3.509,- s DPH

Ceny platné od 1.1.2022
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj