Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Informace k přijímacímu řízení pro učební obory - aktualizace 7. 4. 202007. 04. 2020 / Lucie AdamcováVýsledky 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2020-21 pro učební obory vzdělání budou zveřejněny dne 22. dubna 2020 na webových stránkách školy www.copnb.cz a vyvěšeny na veřejně přístupném místě ve škole (na nástěnce u recepce) pod registračními čísly, které již všichni uchazeči obdrželi.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, písemně se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Následně uchazeč odevzdá zápisový lístek, kterým potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Nejzazší termín pro odevzdání bude ještě upřesněn. Žák ZŠ obdrží zápisový lístek na své základní škole, ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Zápisový lístek nemusí odevzdávat zájemci o nástavbové a zkrácené studium.
Přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturity - aktualizace k 7. 4. 202007. 04. 2020 / Lucie AdamcováPřijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturity se budou odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol.

V případě, že se školy otevřou v termínu před 1. červnem, budou se dva týdny po zahájení výuky konat přijímací zkoušky na střední školy. Ačkoliv mají žáci podané dvě přihlášky, zkoušku udělají jen jednu.

O týden později budou maturity a závěrečné zkoušky. U maturit letos odpadá písemná část z češtiny a cizího jazyka. Didaktické testy, praktická a ústní část zkoušky zůstane.
Informace pro zájemce o ubytování na domově mládeže ve školním roce 2020-2107. 04. 2020 / Lucie AdamcováV záložce „Domov mládeže“ jsou ke stažení dokumenty, které vedou zájemce k odpovědnému podání žádosti o ubytování v DM při Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Nymburk. V případě zájmu vytiskněte Přihlášku k ubytování, Souhlasné prohlášení zákonného zástupce, případně Souhlasné prohlášení zletilého žáka, Prohlášení o bezinfekčnosti a v případě zájmu Přihlášku ke stravování. Dokumenty vyplňte, podepište a doručte na adresu DM. Potvrzení o bezinfekčnosti vyplňte a přineste až v den nástupu k ubytování.
Než vyplníte uvedené dokumenty, seznamte se s vnitřním a sankčním řádem domova mládeže.

Mgr. Radka Slováková
Vedoucí vychovatelka DM
slovakova@copnb.cz
Koronavirus
Uzavření školy dle nařízení vlády - aktualizace 16. 3. 202010. 03. 2020 / Jiří ŠevčíkVýuka je od 11. 3. 2020 přerušena do odvolání.
Stravování pro žáky a studenty je centrálně odhlášeno a peníze budou použity na další stravování po opětovném nástupu do školy.
Stravování pro i pro zaměstnance je přerušeno od 17. - 24. 3. 2020 včetně
Podrobnější informace naleznete po rozkliknutí odkazu...
Přijímací zkoušky a přijímací řízení - 16. 3. 202016. 03. 2020 / Jiří ŠevčíkUchazečům o maturitní obory (včetně nástavby) - vzhledem k nejasnému vývoji nebudou zatím zasílány pozvánky a další informace k přijímacím zkouškám na maturitní obory.
Uchazečům o učební obory - potřebné informace budou zaslány průběžně do konce března.
Dotazy zasílejte prosím emailem na studijní oddělení - adamcova@copnb.cz

Děkujeme prosím za pochopení a trpělivost.
Vedení školy
Přijímací řízení na školní rok 2020/21 - 1. kolo (do 2.3.2020)04. 02. 2020 Vážení uchazeči, velice nás těší, že jste si k dalšímu studiu vybrali právě naši školu. Přihlášku ke studiu do 1. kolo přijímacího řízení je možné podat do pondělí 2. 3. 2020. Kritéria přijímacího řízení najdete pod záložkou UCHAZEČI – Přijímací řízení nebo v aktualitách.

Dnem doručení Vaší přihlášky ke studiu zahájí ředitel školy správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Poté obdržíte dopis s Vaším registračním číslem (pokud se hlásíte na dva obory vzdělání, obdržíte dvě registrační čísla). Seznam přijatých uchazečů nemůže obsahovat jméno ani příjmení uchazeče, a proto budou údaje nahrazeny Vaším registračním číslem.
Dálkové studium ve školním roce 2020/2105. 02. 2020 / Jiří ŠevčíkVzhledem k malému počtu uchazečů o dálkové studium a z ekonomických důvodů
nebudeme ve školním roce 2020/21 první ročník dálkového studia otevírat.

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj