Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Výuka od 24. 5. 202118. 05. 2021 Od 24.5.2021 je nařízením MŠMT plně obnovena prezenční výuka na středních školách pro všechny ročníky.
Pro žáky to znamená, že budou denně docházet na výuku do školy dle svého rozvrhu.
Bohužel je toto datum totožné se začátkem dílčích maturitních a závěrečných zkoušek, u kterých je vyžadována přítomnost učitelů.
Bude to tedy znamenat velké přesuny, změny, případně odpadlé hodiny oproti běžnému rozvrhu. Tyto změny můžete včas sledovat na webu školy v sekci "SUPLOVÁNÍ", nebo v aplikaci Bakalář ve svém mobilu a dále pak v papírové podobě na nástěnce školy v přízemí severního pavilonu.

Průběh prezenční výuky:
- žáci se v teorii nepřezouvají a nepřevlékají, nepoužívají školní šatny
- žáci dodržují hygienická opatření Ruce+Respirátory+Rozestupy
- žáci dodržují platný školní řád, včetně zákazu kouření v prostorách a blízkosti školy, neopouštění školy v době
vyučování atd.
- žáci se 1 x týdně pravidelně testují ve škole antigenním testem vždy v pondělí nebo při prvním příchodu do školy
- výuka TEV probíhá přednostně venku
- ve výuce se budou přednostně ověřovat znalosti z období distanční výuky s důrazem na obnovení pracovních
návyků a morálku, zjišťovat nedostatky v probraném učivu a bude vyžadována ochota a snaha o pracovní nasazení jak v ústním tak písemném projevu,
která může být po zásluze ohodnocena při závěrečné klasifikaci
- připomínáme probíhající doklasifikace za 1.pololetí
- pondělí 24.5.2021 - začíná LICHÝ TÝDEN
Testování aneb co nastane až nás pustí zpátky do školy (aktualizace 19. 5. 2021)09. 04. 2021 / Jiří ŠevčíkV tomto článku jsou a postupně se budou objevovat informace a odkazy, které vás provedou postupným návratem do školy.
ROZKLIKNĚTE
Logo
ERASMUS + GoGreen pokračuje05. 05. 2021 V září 2020 naše škola úspěšně vstoupila do projektu ERASMUS+ GoGreen ve spolupráci s německou a bulharskou partnerskou školou. Tento projekt, jak už jeho název napovídá, se zabývá obnovitelnými zdroji energie a jejich praktickou využitelností. (rozklikněte...)
Hurá do školy - alespoň občas23. 04. 2021 Od pondělí 26. 4. 2021 došlo k částečnému rozvolnění ve školách.
Povolena je veškerá praktická výuka bez omezení počtu žáků, skupinové konzultace pro 6 žáků a individuální konzultace.
Co to pro vás znamená?
1) Všechny učební obory zahajují dle platného rozvrhu odborný výcvik (od pondělí 26. 4. je lichý týden).
2) Pro třídy 3EA a 3EB jsou od pondělí skupinové konzultace ve všech předmětech dle rozvrhu.
3) U maturitních oborů jsou vybrány dny, ve kterých půjdou žáci do školy na předměty s praktickou výukou a ostatní předměty v těchto dnech proběhnou v rámci konzultací.
4) Vše ostatní zatím jen distanční formou nebo formou individuálně domluvených konzultací.
Návštěva školy v případě prezenční výuky a skupinových konzultací je podmíněna testováním (viz článek v aktualitách).
Jednotlivé třídy budou ještě informovány třídními učiteli přes Komens.
Třídní schůzky dne 15. 4. 202114. 04. 2021 Dne 15. 4. 2021 od 17:00 - 18:00 proběhnou online třídní schůzky s třídními učiteli.
Připojení ke schůzce je přes Google kalendář na školním účtu vašich dětí, kde jednotliví třídní učitelé vytvoří videokonferenci.
Zde na níže uvedeném odkazu se bude možno připojit na videohovor se zástupcem ředitele.

Zástupce ředitele - videokonference
Diskuze s vedoucí odborného výcviku
Výuka od 12. 4. 202109. 04. 2021 Výuka od 12. 4. 2021 probíhá stále ještě jen distanční formou s možností individuálních konzultací.
Výuka od 29.3. do 31.3.202123. 03. 2021 / Jiří ŠevčíkVážení žáci a rodiče,
online výuka, jak všichni dobře víte, trvá již velice dlouho. Netěší to ani nás učitele a ani Vás žáky či rodiče. Děkujeme za spolupráci a za podporu Vašich dětí, kterou, v rámci svých možností, poskytujete. Snažíme se všichni využít všechny možnosti, jak žákům přiblížit a předat znalosti potřebné k jejich úspěšnému studiu. Ve většině případů se to daří, jsou ovšem i případy, které mají stále v přístupu k distanční výuce značné rezervy.

Žádáme Vás rodiče, abyste vytrvali v důslednosti, se kterou sledujete studium Vašich dětí, a apelujeme na žáky, aby nepodlehli zdání, že vše lze omluvit nefunkčním internetem, špatným připojením a podobnými omluvami, byť opodstatněnými. Vás, kteří pracujete zodpovědně, chválíme a jsme rádi, že se snažíte s nelehkou situací vypořádat se ctí.

Abychom strávili období Velikonoc trochu klidněji, upravili jsme 3dny před Velikonočními prázdninami následovně:

Od 29. 3. do 31. 3. 2021:
- výuka bude probíhat přednostně zadáním úkolů, ve velké míře ubyde videohodin
- individuální konzultace (ve škole) budou možné
- nadále budou probíhat komisionální zkoušky (doklasifikace + reparáty závěrečných ročníků)
- mohou probíhat písemné doklasifikace u nižších ročníků dle domluvy s jednotlivými vyučujícími v rámci individuálních konzultací

S přáním klidných svátků, dobrého zdraví a brzkého návratu do škol
vedení školy SOŠ A SOU NYMBURK
terminál
Platit lze i kartou, škola pořídila platební terminály26. 03. 2021 Ve škole byl nově zřízen platební terminál, který umožní úhrady platební kartou.
Od 1. dubna 2021 máte tedy možnost provést platbu za ubytování či stravování i prostřednictvím platební karty.
Platební kartou můžete zaplatit i za zakázku v odborném výcviku.
Obrázek
ONLINE OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE26. 03. 2021 Statečný reprezentant naší školy Josef Pytlík z 2MA se v pátek 19.3.2021 zúčastnil online okresního kola Olympiády v anglickém jazyce.
Přes všechny potíže s připojením, kterým museli čelit účastníci online rozhovorů, si Josef vybojoval úžasné 3.místo !
Děkujeme za vzornou reprezentaci a blahopřejeme ke skvělému umístění, za které šikovnému angličtináři náleží zasloužená odměna.

Vedení školy SOŠ A SOU NYMBURK
Výsledky 1.kola přijímacího řízení - pozor změna !!!16. 03. 2021 Výsledky 1.kola přijímacího řízení na všechny obory vzdělání (maturitní i učební) budou zveřejněny dne 19. května 2021 na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu do školy.

Tudíž se mění i datum odevzdání zápisového lístku a to na 2. června 2021 (nejpozději do 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků).

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj