ZKRÁCENÉ STUDIUM UČEBNÍCH OBORŮ


zkrácené jednoleté denní studium učebních oborů:
určeno absolventům středního vzdělání s maturitní zkouškou (od školního roku 2020/21 stačí úspěšně ukončený 4tý ročník) nebo absolventům středního vzdělání s výučním listem v jiném oboru

Výuka při zkráceném studiu probíhá denně převážně formou praktického vyučování - odborného výcviku v rozsahu 6-7 vyučovacích hodin, 1x za 14 dní je teoretická výuka (pátek 7:00 - 12:40 hod.).

Odborný výcvik probíhá ve školních dílnách nebo na pracovištích, které se školou uzavřou smlouvu o zajištění odborného výcviku.

Studium je zakončeno klasicky závěrečnou zkouškou a po jejím úspěšném složení absolvent získá výuční list příslušného oboru vzdělání.


- 23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
- 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD


Soubory ke stažení:Přihláška na SŠ Přihláška na SŠ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj