UČEBNÍ OBORY SPECIÁLNÍ ŠKOLSTVÍpřehled všech učebních oborů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: (3leté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou - výučním listem)

- 29-51-E/01 POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA – Cukrářské práce
- 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY – Kuchařské práce
- 23-51-E/01 STROJÍRENSKÉ PRÁCE - Obrábění kovů

Uchazeče přijímáme na základě zveřejněných kritérií přijímacího řízení a potvrzení o zdravotní způsobilosti a na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (převažující stupeň PO 3 a splnění dalších podmínek dle předpisů, které mají PPP ).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj