Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2023/202405. 06. 2023 V přiloženém souboru naleznete výsledky 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 včetně souboru s nepřijatými uchazeči.
Informační schůzka pro 1.ročníky 2023/24 / Vážení rodiče a žáci,
dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na úvodní informační schůzku, která se bude konat

dne 12. června 2023 (pondělí) od 16:00 v kulturním sále školy.

Cílem schůzky je poskytnutí informací nutných pro úspěšné zahájení a průběh studia. Je tedy nutné, aby se schůzky účastnil žák i jeho zákonný zástupce.
Ročníkové zkoušky oboru Potravinářská výroba (Cukrářské práce)08. 06. 2023 Žáci z 1.skupiny třídy 1EA v rámci odborného výcviku pod vedením paní učitelky Kinské během ročníkové zkoušky upekli nejen dobré, ale i velmi pěkné ovocné košíčky, linecká kolečka s marmeládou a krémem a kokosovou a kakaovou roládu.
Zaregistrování přihlášky ke studiu Zaregistrování přihlášky je zásadním krokem k možnému přijetí uchazeče. Přihláška ke studiu, která nebude mít všechny náležitosti, nebude registrována. Žádáme uchazeče o přesné nastudování našich kritérií pro přijetí a doložení všech potřebných dokumentů (lékařský posudek, výsledky JPZ z 1. kola přijímacího řízení, doklad o pobytu v ČR atd.) Uchazeči o maturitní studium musí splňovat kritérium minimálního počtu 20 bodů z ČJ a 10 bodů z MAT.

Pokud přijde chybně vyplněná přihláška ke studiu, nebo nebude mít všechny potřebné dokumenty, nemůže být registrována.

Kritéria přijímacího řízení naleznete na našich webových stránkách pod záložkou UCHAZEČI - Přijímací řízení na školní rok 2023/24
Krajské kolo ve fotbale kategorie VI.A19. 05. 2023 Konalo se 5. května 2023 na hřišti Bohemie Poděbrady.
Požární poplach17. 05. 2023 V úterý v podvečer se v rámci požární prevence konal požární poplach na Domově mládeže.
Veletrh AMPER Brno15. 05. 2023 Třídy prvního a druhého ročníku učebních oborů elektro navštívily mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky na brněnském výstavišti.
2. kolo přijímacího řízení - průběžné informace04. 05. 2023 V případě zájmu o naši školu sledujte výhradně naše webové stránky. Informace na některých jiných stránkách jsou často zastaralé a neúplné.
INFORMACE NA STRÁNKÁCH KRAJE JSOU PŘEDBĚŽNÉ A JSOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY.

V současné době se řeší odvolání uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a nebyli přijati z kapacitních důvodů.


Pro podání přihlášek do 2. kola je stanoven termín do 26. 5. 2023 a následně 5. 6. 2023 budou vyhlášeny výsledky přijímacího řízení za 2. kolo. (rychlost podání přihlášky nebude mít na rozhodnutí o přijetí žádný vliv)

Obory, u kterých vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení:
Kritéria přijímacího řízení zůstávají v platnosti i pro 2. kolo přijímacího řízení.
Součástí přihlášky na maturitní obory je i výpis z didaktických testů, který vám zašle škola/y, na kterých jste je konali v 1. kole.

4leté maturitní obory:
63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (se zaměřením na organizaci, management a marketing volného času a sportu) - 8 míst
26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (se zaměřením na informatiku, robotiku a elektroenergetiku) - 10 míst

2leté nástavbové maturitní obory
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 19 míst

3leté učební obory:
41-55-H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ - 7 míst
23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK - 18 míst
26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE - 1 místo
66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ - 14 míst

3leté učební obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY – kuchařské práce - 2 místa
Informace ohledně přijetí na DM16. 05. 2023 Informace ohledně přijetí na Domov mládeže budeme zasílat koncem června, až budeme znát přesný počet přijatých žáků na naší školu.

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj