Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Třídní schůzky dne 15. 4. 202114. 04. 2021 Dne 15. 4. 2021 od 17:00 - 18:00 proběhnou online třídní schůzky s třídními učiteli.
Připojení ke schůzce je přes Google kalendář na školním účtu vašich dětí, kde jednotliví třídní učitelé vytvoří videokonferenci.
Zde na níže uvedeném odkazu se bude možno připojit na videohovor se zástupcem ředitele.

Zástupce ředitele - videokonference
Diskuze s vedoucí odborného výcviku
Výuka od 12. 4. 202109. 04. 2021 Výuka od 12. 4. 2021 probíhá stále ještě jen distanční formou s možností individuálních konzultací.
Výuka od 29.3. do 31.3.202123. 03. 2021 / Jiří ŠevčíkVážení žáci a rodiče,
online výuka, jak všichni dobře víte, trvá již velice dlouho. Netěší to ani nás učitele a ani Vás žáky či rodiče. Děkujeme za spolupráci a za podporu Vašich dětí, kterou, v rámci svých možností, poskytujete. Snažíme se všichni využít všechny možnosti, jak žákům přiblížit a předat znalosti potřebné k jejich úspěšnému studiu. Ve většině případů se to daří, jsou ovšem i případy, které mají stále v přístupu k distanční výuce značné rezervy.

Žádáme Vás rodiče, abyste vytrvali v důslednosti, se kterou sledujete studium Vašich dětí, a apelujeme na žáky, aby nepodlehli zdání, že vše lze omluvit nefunkčním internetem, špatným připojením a podobnými omluvami, byť opodstatněnými. Vás, kteří pracujete zodpovědně, chválíme a jsme rádi, že se snažíte s nelehkou situací vypořádat se ctí.

Abychom strávili období Velikonoc trochu klidněji, upravili jsme 3dny před Velikonočními prázdninami následovně:

Od 29. 3. do 31. 3. 2021:
- výuka bude probíhat přednostně zadáním úkolů, ve velké míře ubyde videohodin
- individuální konzultace (ve škole) budou možné
- nadále budou probíhat komisionální zkoušky (doklasifikace + reparáty závěrečných ročníků)
- mohou probíhat písemné doklasifikace u nižších ročníků dle domluvy s jednotlivými vyučujícími v rámci individuálních konzultací

S přáním klidných svátků, dobrého zdraví a brzkého návratu do škol
vedení školy SOŠ A SOU NYMBURK
terminál
Platit lze i kartou, škola pořídila platební terminály26. 03. 2021 Ve škole byl nově zřízen platební terminál, který umožní úhrady platební kartou.
Od 1. dubna 2021 máte tedy možnost provést platbu za ubytování či stravování i prostřednictvím platební karty.
Platební kartou můžete zaplatit i za zakázku v odborném výcviku.
Obrázek
ONLINE OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE26. 03. 2021 Statečný reprezentant naší školy Josef Pytlík z 2MA se v pátek 19.3.2021 zúčastnil online okresního kola Olympiády v anglickém jazyce.
Přes všechny potíže s připojením, kterým museli čelit účastníci online rozhovorů, si Josef vybojoval úžasné 3.místo !
Děkujeme za vzornou reprezentaci a blahopřejeme ke skvělému umístění, za které šikovnému angličtináři náleží zasloužená odměna.

Vedení školy SOŠ A SOU NYMBURK
Výsledky 1.kola přijímacího řízení - pozor změna !!!16. 03. 2021 Výsledky 1.kola přijímacího řízení na všechny obory vzdělání (maturitní i učební) budou zveřejněny dne 19. května 2021 na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu do školy.

Tudíž se mění i datum odevzdání zápisového lístku a to na 2. června 2021 (nejpozději do 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků).
Přijímací řízení - zrušení jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory04. 03. 2021 / Jiří ŠevčíkV tomto školním roce se v souladu s platnými předpisy nebudou na naší škole konat jednotné přijímací zkoušky na žádný z maturitních oborů (včetně nástavbového studia).
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení proběhne podle ostatních zveřejněných kritérií.
Ing. Jiří Hubálek
ředitel školy
Přijímací řízení - ukončení 1.kolo a zahájení 2.kolo09. 03. 2021 1.kolo přijímacího řízení bylo ukončeno podáním přihlášky nejpozději dne 1.3.2021. Zároveň od 1.3.2021 začínáme přijímat přihlášky do 2.kola přijímacího řízení. Přijímáme uchazeče do naplnění kapacity v jednotlivých oborech vzdělání. Nyní jsou rozesílána registrační čísla všem uchazečům z 1.kola přijímacího řízení. Výsledky 1.kola přijímacího řízení na učební obory vzdělání budou zveřejněny dne 22.4.2021 na webových stránkách školy. Na maturitní obory vzdělání nejpozději dne 30.4.2021 (pokud se něco nezmění).
V případě dotazů k přijímacímu řízení kontaktujte pí. Adamcovou na studijním oddělení, tel. 734 575 892.
Výuka od 15. 2. 202112. 02. 2021 / Jiří ŠevčíkŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Přijímací řízení19. 02. 2021 Nyní rozesíláme dopisy s registračními čísly. Dopis Vám přijde prostřednictvím České pošty. Pokud máte na naší škole přihlášku na dva obory vzdělání, obdržíte dvě registrační čísla. Pokud by někdo neobdržel registrační číslo, prosím ozvěte se na studijní oddělení na tel. 734 575 892 nebo na mail adamcova@copnb.cz.

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj