Bakaláři
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Informace k přijímacímu řízení19. 04. 2024 Před vydáním rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí má každý účastník řízení právo podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí. Nahlížení do spisu je možné ve dnech 10., 13. a 14. 5. 2024 v době od 12:00 do 15:00 hodin na studijním oddělení školy.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 15. 5. 2024 na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň v DiPSy pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Tímto se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.
Exkurze Poznej Nymburk22. 04. 2024 Třída 1MB se 15. 4. vydala na prohlídku města, ve kterém studují. Cílem exkurze bylo seznámení s nymburskými kulturními institucemi a významnými památkami našeho města.
Poděbradské sklárny18. 04. 2024 Dne 12.4. 2024 se zúčastnila třída 3MA za doprovodu Mgr. Zuzana Vodecké, Ph.D. exkurze do Skláren Bohemia Poděbrady. Předtím si studenti prošli zajímavá místa v centru města ohledně turistického ruchu.
Florbal16. 04. 2024 Dne 10. dubna proběhlo v Poděbradech okresní kolo florbalu.
Přijímací řízení - informace k pozvánkám na JPZ02. 04. 2024 V tuto chvíli jsou všem uchazečům o maturitní studium na naší škole rozeslány pozvánky k JPZ. Ti, kteří podali přihlášku elektronicky prostřednictvím systému DiPSy, najdou pozvánku v zaručené komunikaci v systému DiPSy. Ostatní, kteří podali přihlášku v papírové podobě nebo výpisem z DiPSy, obdrží pozvánky k JPZ doporučenou poštou. Prosím všechny o kontrolu a přečtení v systému DiPSy. V případě jakýchkoliv dotazů, můžete kontaktovat školu na tel. 734 575 892.
jaro
Duben 2024 12. 4. Hodnocení za 3. čtvrtletí
12. 4. 1. termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro čtyřleté a nástavbové maturitní obory
15. 4. 2. termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté a nástavbové maturitní obory

16. 4. (13:45) Pedagogická rada pro všechny obory
16. 4. Třídní schůzky 16:00
29. 4. 1. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro čtyřleté a nástavbové maturitní obory
30. 4. 2. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté a nástavbové maturitní obory
22. 4. - 3. 5. Souvislá praxe 2MA, 2MB
Ampér 202412. 04. 2024 Dne 20. března jsme navštívili elektrotechnický veletrh AMPÉR V Brně.
Ultimate Frisbee11. 04. 2024 V úterý se tým našich žáků, poskládaných napříč ročníky i obory, zúčastnil turnaje zvaného "středoškolka" v mladé a atraktivní disciplíně Ultimate Frisbee.
CAM programování03. 04. 2024 Dne 12. března přijel do školy zástupce firmy MISAN. Nainstaloval novou verzi CAM programování OKUMA a zároveň provedl základní školení pro žáky 2. ročníku oboru Provozní technika.

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj