Škola pro praxi 1

Název projektu: Škola pro praxi 1
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007589
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP


Datum zahájení: 1. 9. 2017
Datum ukončení: 31. 8. 2019
Celkové způsobilé výdaje: 1 098 711,- Kč
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj