Zájmové a neformální vzdělávání - SOŠ a SOU Nymburk

Název projektu: Zájmové a neformální vzdělávání – SOŠ a SOU Nymburk
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004934
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Zahájení projektu: 16. 1. 2017, ukončení: 31. 12. 2021
Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU


Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání. Udržení a prohloubení spolupráce se ZŠ a zaměstnavateli v regionu, navázání spolupráce s NNO.
Předmětem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení do učeben pro zájmové a neformální vzdělávání včetně řešení bezbariérovosti budovy DM.
V upravených prostorách bude probíhat vzdělávání v komunikaci/doučování v cizích jazycích, v přírodních vědách a technickém vzdělávání.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj