Projekt Školní elektrotechnický inkubátor

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/03.0050
Název projektu: Školní elektrotechnický inkubátor

Datum zahájení realizace projektu: 1. 12. 2011
Datum ukončení realizace projektu: 30. 11. 2012

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Cílem projektu je modernizace vzdělávání v regionu - příprava žáků na požadavky trhu, zaměstnavatelů, z důvodu rozvoje technických oborů, inovace ŠVP zavedením interaktivní výuky v technických oborech (odborné předměty, specializované volitelné předměty, odborné profesní zaměření), tvorba modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby (český jazyk, cizí jazyky) a zvýšení efektivnosti výuky na škole.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality, efektivity vzdělávání, zdokonalování a rozvíjení schopností, dovedností žáků a sekundárně pedagogů. Akceptování současného vědeckotechnického vývoje a jeho praktického užití, implementace do výuky.

18.1.2012
Projekt na škole je aplikován na základě projektového plánu, který řídí koordinátor projektu. V první fázi projektu proběhla ve spolupráci s firmou EDUWORK ve dnech 6. a 7. 12.2011, 16. a 17.1.2012 školení „Tvoříme vlastní výukové materiály“ zaměřené na práci s interaktivní tabulí.

28.2.2012
Škola i nadále plní záměr projektu. V návaznosti na školení učitelé zapojení do projektu zpracovávají výukové materiály, připravuje se výběrové řízení na nákup notebooků. Schůzky týmu probíhají průběžně. Termíny posledních školení „Tvorba interaktivních testů“ v rámci projektu proběhnou ve dnech 12. a 13. 3.2012.
Připravuje se založení fiktivní firmy, kde v rámci projektu mohou žáci "na vlastní kůži" zažít existenci firmy, což povede k rozvíjení jejich samostatnosti a podnikavosti a k získání zodpovědnosti za provedou práci.

28.3.2012
Vyhlášení výběrového řízení na dodávku výpočetní techniky. Pro vypracování nabídek byly osloveny 3 firmy. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10.4. 2012 .

30.4.2012
Dodavatel dodal první části (10 kusů) noteboků a probíhá příprava na jejich předání odbornému týmu.

30.7.2012
Rozhodnutí zapojit se k výzvám na modernější, praktičtější a pro žáky více motivující vzdělávání pro život, nás zavazuje. Proto i v tomto prázdninovém čase je plnění projektových úkolů prioritou. A pro každého člena pracovního týmu odpovědným a náročnějším úkolem skloubit odpočinek a práci na tvorbě výukových dokumentů. A protože jsme ve finiši a cíl je na dohled, prožíváme skutečnou pracovní i když prázdninovou olympiádu.

Současný stav projektových aktivit, úkolů.
Máme za sebou téměř tři čtvrtiny projektového plánu, shromažďování, výběr, studium a tvorby výukových dokumentů, didaktických pomůcek. Proběhly jazykové a odborné semináře, probíhají odborná školení moderních technických systémů. Nyní jsme ve fázi kompletace výukových dokumentů do finální podoby. A následné ukládání do vytvořeného moderního elektronického úložiště, pro využití nejen školou ale i žáky pro jejich kvalitnější a jednodušší učební přípravu.
Shrnuto: Prázdninovým olympijským duchem, načerpáváme poslední síly, vitamíny, k zářijovému finiši

3.9.2012
Během měsíce srpna byla dokončena kompletace výukových materiálů. Hotové materiály jsou ukládány v společném úložišti, které je zpřístupněno vyučujícím. Počínaje zářím jsou výukové materiály ověřovány v praktické výuce. V souvislosti se zahájením ověřovacího procesu byli žáci informováni o způsobu a organizaci výuky podle připravených elektronických výstupů a učebních pomůcek.
Jednotliví vyučující příslušných předmětů v období ověřování předávají elektronické materiály žákům k dispozici a studiu. Materiály jsou uloženy přístupně na školním serveru (N:inkubator2012) a pro oprávněné uživatele na úložišti GOOGLEAPPS.
V měsíci srpnu proběhlo školení na téma „Vnitřní elektrické rozvody , ochrana budov před bleskem“ vedené pracovníkem TIČR.

24.9.2012
Začátkem září se uskutečnila exkurze spojená se školením v závodě HENSEL s.r.o. Roudnice nad Labem a bylo obohaceno prohlídkou s výkladem v Elektrárně Mělník jako podpory pro součást výukového materiálu 2.5 a 3.5 – Rozvodná a energetická zařízení. Exkurze se účastnili učitelé odborných předmětů a žáci třetích ročníků oborů elektro. V závodě firmy Hensel byli účastníci proškoleni a praktickou činností seznámeni se sestavováním systémových komponent ENYSTAR.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj