Inovace a zkvalitnění výuky

Projekt je financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost/ EU peníze středním školám, č. projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0293

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kursy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Realizace klíčových aktivit zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů pro vybrané tematické oblasti školy. Pro jejich tvorbu a následnou výuku v praxi je třeba zajistit nové výukové technologie a výpočetní techniku. K jejímu pořízení ze schváleného objemu rozpočtu byla realizována veřejná zakázka na dodávku těchto nových technologií. Rozpočet projektu činí 1,986.038,-Kč. Doba realizace je od 1.9.2012 do 31.8.2014. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve výši cca 1,181.583,- Kč bez DPH.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj