Modernizace dílen odborného výcviku SOŠ a SOU Nymburk

Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy
Prioritní osa: 15.3 Integrovaný rozvoj území
Oblast podpory: 15.3.2 Rozvoj měst
Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/41.00824
Název projektu: Modernizace dílen odborného výcviku SOŠ a SOU Nymburk


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zahájí od 1.9.2012 výuku v nových moderně vybavených dílnách, které se skládají z nové budovy a z nově zrekonstruovaných prostor staré školy. Kolaudace proběhla dne 24.4.2012.
Nová budova je jednopodlažní. V přízemí je svařovna, sklad materiálu, zázemí pro žáky oborů malířské a zednické práce. V prvním patře jsou kanceláře učitelů OV a šatny žáků včetně sociálního zařízení .
Zrekonstruované prostory staré školy využijí žáci oborů strojní mechanik (zámečník), automechanik, opravář zemědělských strojů a klempíř.
Součástí projektu je i nákup a instalace nového vybavení. Výběrové řízení na dodávku strojů probíhá v současné době ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje.
Díky realizaci projektu jsme vyřešili problém neodpovídajících učebních prostor k zajištění odborné a praktické výuky všech oborů na naší škole.
Na realizaci byla poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu ROP NUTS 2 Střední Čechy ve výši 27 557 294,15 Kč a finanční částkou 17 054 193,00 Kč se na realizaci podílel Středočeský kraj. Celkové způsobilé výdaje projektu: 44 611 487,15 Kč.

Fyzická realizace projektu CZ.1.15/3.2.00/41.00824 Modernizace dílen odborného výcviku SOŠ a SOU Nymburk byla ukončena ke dni 30. 4. 2014 dodáním technologií pro výuku.
Slavnostní ukončení proběhne dne 18. 6. 2014 za předpokládané účasti hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka, zástupců ROP Střední Čechy, Krajského úřadu Středočeského kraje a spolupracujících firem,

Všem, kteří se projektu účastnili, děkujeme.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj