Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje
Zkrácený název projektu: IKAP
Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
Období realizace: 1. 4. 2018 – 30. 6. 2020
Číslo výzvy: 02_16_034
Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)


V rámci toho projektu jsme partner s finanční účastí ve výši 5.014.280,88 Kč
Projekt je zaměřen na podporu:
- polytechnického zdělávání
- kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
- odborného vzdělávání, včetně spolupráce ZŠ a zaměstnavatelů
- ICT kompetencí
Soubory ke stažení:Mimoškolní aktivita MI 5 21 06 (01-06 2019)Mimoškolní aktivita MI 5 21 06 (07-12 2019)Mimoškolní aktivita MI 5 21 06(01-06 2020)Monitorovací indikátor MI 5 21 05 (01-06 2019)Monitorovací indikátor MI 5 21 05 (07-12 2019)Monitorovací indikátor MI 5 21 05(01-06 2020)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj