Jazykové pobyty v zahraničí

Projekt v rámci Výzvy MŠMT č. 56 – jaro 2015
Registrační číslo schváleného projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0559
Název projektu: Jazykové pobyty v zahraničí

MŠMT vyhlásilo na jaře 2015 tzv. Výzvu č. 56, které se naše škola zúčastnila s navrženými projekty studia jazyků přímo v mateřských zemí.
Díky získaným dotacím se do konce roku 2015 realizují následující projekty:
1. Studium anglického jazyka v prostředí exotické Malty 2 týdny – účastník Mgr. Markéta Pokorná, která získala cenné zkušenosti pro výuku. Pobyt v anglicky mluvícím prostředí a studium nových metod a neotřelých nápadů je jistě přínosem pro zpestření výuky angličtiny na naší škole.
2. Studium německého jazyka v Berlíně 2 týdny – účastník Mgr. Stanislava Posejpalová, jejíž kurz proběhne v říjnu 2015. Cílem je rovněž získání nových nápadů a podělení se s ostatními zahraničními účastníky kurzu o jejich zkušenosti z mateřských zemí.
3. „Shadowing“ 1 týden – účastník Jan Lokajíček, mistr odborného výcviku, který v průběhu listopadu absolvuje pobyt a sledování trendů odborné výuky v partnerské škole v německém Kaisersslauternu. Cílem tohoto projektu je vzájemné sdílení a výměna nových zkušeností v odborné oblasti a v neposlední řadě také jazyková průprava mistra odborného výcviku.
4. Studijní pobyt v Londýně 1 týden – jazykový kurz v místní škole pro 10 studentů s doprovodem Mgr. Bartošové – účastníci jsou převážně z maturitních ročníků a maturitních oborů – cílem je zlepšení komunikačních prostředků v cizím jazyce v přirozeném prostředí, kdy budou studenti absolvovat 20 hodin výuky v jazykové škole a poté stráví den poznáváním reálií. Nutnost používat jazyk v jeho „živém“ prostředí některé z nich donutí k nevídaným výkonům. Součástí je ubytování v rodinách s plnou penzí, kde rovněž bude nutné domluvit se na běžných denních záležitostech. Jazykový pobyt bude realizován v termínu 9. – 17.10.2015
5. Studijní pobyt ve vánoční Vídni 1 týden – jazykový kurz pro 10 studentů s doprovodem Mgr. Vodecké – účastníci jsou z maturitních oborů. Cílem tohoto projektu je zlepšení komunikačních dovedností v přirozeném prostředí, kde kromě výuky budou rovněž poznávat krásy vánoční Vídně a reálie německy mluvící země. Ubytování je zajištěno ve studentské koleji se stravováním. Jazykový pobyt bude realizován v termínu 13. – 19.12.2015.

Závěrečné zprávy a ohlasy budou zveřejněny rovněž na webových stránkách školy po absolvování jednotlivých projektů.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj