Aktuální informace pro ubytované

Informace o provozu domova mládeže ve dnech 24.-28.9.2021

V pátek dne 24.9.2021 bude domov mládeže uzavřen v 15.00 hodin. Příjezdy na domov mládeže budou v úterý od 18.00 hod. , v pondělí 27.9. bude domov mládeže pro žáky a studenty uzavřen.
Hráči BASKETBALOVÉ AKADEMIE jedou ve zvláštním režimu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE NÁSTUPU K UBYTOVÁNÍ

Vážení rodiče, žáci a studenti,
Příjezd a nástup nových ubytovaných je v úterý 31.8.2021 v 17.00 hodin, ostatní od 18.00 do 21.00, ve středu 1.9. v průběhu dne.

Při nástupu k ubytování je třeba předat:
• přihlášku k ubytování originál pokud byla zaslána mailem
• souhlasné prohlášení zákonného zástupce nebo zletilého žáka
• prohlášení o bezinfekčnosti
• potvrzení o studiu
• čestné prohlášení o odpovědnosti za bezpečný provoz vlastního elektrického zařízení (spotřebiče) užívaného pro soukromé účely v prostorách cizího vlastníka (domov mládeže)
• potvrzení o očkování na COVID 19, pokud proběhlo


U žáků 1. ročníků a nových uchazečů navíc ještě:
• přihlášku ke stravování
• 1 ks fotografie (formát na OP)
• 1 ks visací zámek
• 150,- Kč čip k odběru stravy

První platbu za ubytování a stravu zaplatíte v den příjezdu vedoucí stravovacího provozu v hotovosti nebo platební kartou. Po odevzdání přihlášky ke stravování, Vám bude vygenerován kód (variabilní symbol) pro příští platby přímo na účet. Za ubytování v domově mládeže se platí měsíčně 1 300,00 Kč, za stravu celkem 113,00 Kč (snídaně s přesnídávkou 33,00 Kč, oběd 40,00 Kč a večeře 40,00 Kč).
Další otázky Vám rádi zodpovíme v den nástupu na informační schůzce, která se uskuteční v 17.00 hodin v jídelně školy. Po ukončení schůzky paní vychovatelky odvedou žáky a studenty do svých pokojů v DM. Bohužel epidemiologická situace nedovoluje návštěvu domova mládeže rodičům.
Děkuji za pochopení a těším se na brzké setkání.
S pozdravem za všechny vychovatelky

Bc. Karin Hagarová DiS.
Vedoucí vychovatelka DM


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VOLNÁ MÍSTA NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Vzhledem k počtu přijatých přihlášek je kapacita domova mládeže naplněna. Rádi bychom vyhověli i dalším uchazečům, a proto jsme prodloužili odevzdávání přihlášek k ubytování do 30.6.2021.


S pozdravem
Bc.Karin Hagarová, Dis. - vedoucí vychovatelka DM, 604 210 104,e-mail: hagarova@copnb.cz
Vážení žáci, studenti a rodiče,
Dle nařízení vlády jsou od 19.4.2021 povolené konzultace žáků posledních ročníků a konzultace žáků ohrožených neúspěchem. Opět otevíráme náš domov mládeže za přísného dodržení vydaných nařízení – aktuálně testování žáků a zaměstnanců. V DM nesmí být nikdo, kdo nemá potvrzení o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu.

Pokud s testováním souhlasíte, je několik možností:
1. Testování v DM pomocí antigenního testu LEPU při příjezdu
(instruktážní video najdete na https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20)

Testování je možné:
- v neděli od 18.00-21.00 hod.
- pondělí až čtvrtek od 13.30- 21.00 hod.

V případě negativního testu vychovatelka vystaví žákovi potvrzení o negativním výsledku a žák se pak další dva dny ve škole netestuje. V případě pozitivního testu, se vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku a žák co v nejkratší době opouští DM. (nezletilý žák za doprovodu zákonných zástupců).
Žák je povinen nahlásit příjezd nejpozději den dopředu (mailem, telefonicky). Příjezd je možný jen v čase testování, nahlásí se na recepci a počká na vychovatelku ve spojovací chodbě, která Vám test přinese, odvede Vás do testovací místnosti a dohlédne na správný průběh testování. Po testování a zjištění negativního výsledku je možné se ubytovat v DM.
2. Žák dorazí do DM až po návštěvě školy
Žák je povinen si ve škole vyžádat potvrzení o negativním výsledku testu a toto potvrzení při příchodu do DM předložit. Potvrzení nesmí být starší než 48 hodin.

3. Žák si zajistí testování na akreditované odběrové stanici v místě bydliště
Po příjezdu do DM předloží potvrzení o negativním výsledku, které není starší 48 hodin.
Odběrové místa najdete na https://testování.uzis.cz/Antigen

Testovat se nemusí:
1. Ten, kdo má minimálně 14. dní po 2. dávce očkování.
2. Ten, kdo na COVID oficiálně prodělal a je již zdráv a od prvního pozitivního testu PCR ještě neuplynulo 90 dní (je nutno doložit).

Prosím o potvrzení emailu a seznámení se s informacemi.
Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že se s našimi žáky a studenty brzy setkáme.S pozdravem

Bc.Karin Hagarová, Dis.
Vedoucí vychovatelka DM
e-mail: hagarova@copnb.cz

Přijímací kritéria

pro umísťování žáků a studentů v Domově mládeže Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk

Obecné podmínky
Dle § 4, vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, o umisťování žáků a studentů v domově mládeže a internátu rozhoduje o umístění v Domově mládeže SOŠ a SOU Nymburk ředitel SOŠ a SOU Nymburk na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka a zletilým žákem do termínu vypsaného SOŠ a SOU Nymburk na každý školní rok (školní rok 2021/2022 – do 20.6.2021 ). Přihláška musí být podána na tiskopisu vydaném SOŠ a SOU Nymburk.

Při umísťování žáka nebo studenta se přihlíží:
- ke vzdálenosti místa bydliště žáka nebo studenta
- dopravní obslužnosti z místa bydliště žáka nebo studenta
- k sociálním poměrům a zdravotnímu stavu a věku žáka nebo studenta

Ředitel písemně vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka a zletilého žáka o umístění nebo neumístění do Domova mládeže SOŠ a SOU Nymburk (do 10.7.2021).
Rozhodnutí ředitele o umístění či neumístění v Domově mládeže SOŠ a SOU Nymburk nepodléhá správnímu řízení.

Distribuce přihlášek:
- zájemci z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků přijímaných do škol naleznou přihlášku na webových stránkách SOŠ a SOU Nymburk v sekci Domov mládeže
- přihlášky do domova mládeže jsou veřejnosti dostupné také v Domově mládeže SOŠ a SOU Nymburk k osobnímu vyzvednutí

Zrušení závazné přihlášky
Závaznou přihlášku pro přijetí do Domova mládeže SOŠ a SOU Nymburk je možné zrušit pouze písemně. Písemnou výpověď je možno doručit poštou na adresu SOŠ a SOU Nymburk nebo emailem na hagarová@copnb.cz .

V Nymburce dne 30.3.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí žáci a studenti!
V úterý 12.1. a středu 13.1. s od 10.00 do 18.00 hod.si můžete v domově mládeže vyzvednout vaše osobní věci.

S pozdravem

Bc.Karin Hagarová, Dis.
Vedoucí vychovatelka DM
e-mail: hagarova@copnb.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Milí studenti!
Z nařízení Vlády ČR je od 4.1.2021 zakázáno poskytovat ubytování v domově mládeže – všichni mají distanční výuku. Výjimka je u žáků a žákyň, kteří se zúčastňují individuálních konzultací a u zdravotních škol navíc praktické vyučování a příprava žáků ve zdravotnických zařízeních.
Děkujeme za pochopení a přejeme vám vše nejlepší do nového roku.

Bc.Karin Hagarová, Dis.
Vedoucí vychovatelka DM, e-mail: hagarova@copnb.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Milí žáci a studenti,
musíme Vám oznámit, že z nařízení Vlády ČR musíme od pátku 18. 12. 2020 uzavřít náš Domov mládeže. Odjezdy momentálně ubytovaných žáků jsou umožněny do pátku 18. 12. 2020 do 15. hodiny. Prosím, sledujte naše webové stránky, facebook pro případné nové informace z naší strany. Budeme operativně reagovat na nové informace a vývoj situace.

Chceme vám poděkovat za dodržování mimořádných opatření a za zodpovědné a rozumné chování a z celého srdce přejeme příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do nadcházejícího roku 2021.

Za všechny vychovatelky domova mládeže s pozdravem

Bc. Karin Hagarová, DiS.
Vedoucí vychovatelka DM, mail: hagarova@copnb.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace pro ubytované v domově mládeže

Dne 24. 11. je obnoven provoz domova mládeže pro žáky závěrečných ročníků, praktického vyučování a praktických cvičení - dle nařízení vlády ČR.
Provoz domova začíná v úterý 24. 11. od 18. 00 hodin pro příjezdy ubytovaných výše zmíněných ročníků.
Od středy je zajištěno stravování ve školní jídelně s omezením večeří - dočasně budou k dispozici studené večeře. Stravu si přihlašuje každý ubytovaný sám.

S pozdravem
Mgr. Radka Slováková - vedoucí vychovatelka DM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V níže uvedených termínech mají všichni ubytovaní možnost, aby si vyzvedli své věci z ubytovacích prostor. Není to povinnost, jen možnost. Upřímně věřím tomu, že se v nejbližší době situace stabilizuje natolik, abychom se vrátili všichni zdraví.

Nyní k samotné organizaci:

Pondělí 9. 11. 2020 - všichni ubytovaní, kteří užívají pokoje "A" ( např. 606A, 506A, 406A, 306A)
Úterý 10. 11. 2020 - všichni ubytovaní, kteří užívají pokoje "B" (např. 605B, 505B, 405B, 305B)
Provozní doba je stanovena v rozmezí 10. 00 - 15. 00 hodin.

Budova domova bude přístupná pouze pro ubytované DM a to výhradně v souladu ustanovených hygienických opatření - rouška. Z řad ubytovaných do budovy nemají povolený vstup osoby v karanténě, nebo jakkoliv jinak ohrožující zdraví a bezpečnost ostatních. Po příchodu do budovy se po oba dny ohlásíte vychovatelce své výchovné skupiny na svém patře.

Děkuji za pochopení a spolupráci. V případě jakýchkoliv nejasností je vám k dispozici uvedený email a telefonní číslo.

Za všechny vychovatelky domova mládeže s pozdravem
Mgr. Radka Slováková - vedoucí vychovatelka DM


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z důvodu bezpečnostních opatření souvisejícími s onemocněním covid-19 budou od začátku školního roku 2020/2021 zavedena tato opatření:

• přísný zákaz návštěv v prostorách DM kohokoliv, kdo není ubytován
• pohyb ubytovaných pouze v rámci svého patra
• omezení provozu kuchyněk na nejnutnější úkony
• maximální počet žáků v KM - 5
• zájmová činnost bude omezena pouze v rámci patra
• v případě příznaků respiračního onemocnění ubytovaného budou v případě nezletilého žáka informování zákonní zástupci, kteří si v nejbližší možné době zajistí odvoz žáka. Do té doby bude žák umístěn v izolační místnosti. Zletilý žák bude poslán domů.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Radka Slováková
Vedoucí vychovatelka DM
e-mail: slovakova@copnb.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ubytovací kapacita domova mládeže je k dnešnímu dni (15. 7. 2020) zcela naplněna.


Mgr. Radka Slováková - vedoucí vychovatelka DM, slovakova@copnb.cz


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domov mládeže je do konce školního roku 2019/20 uzavřen!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Současná celospolečenská situace bohužel vyústila k tomu, že jsme nuceni požádat všechny ubytované, aby si v níže uvedených termínech vyzvedli všechny své věci z ubytovacích prostor. Upřímně věřím tomu, že se v nejbližší době situace stabilizuje natolik, abychom se v září vrátili všichni zdraví a bez omezujících opatření.

Nyní k samotné organizaci:

Středa 22. 4. 2020 - všichni ubytovaní, kteří užívají pokoje "A" ( např. 606A, 506A, 406A, 306A)
Čtvrtek 23. 4. 2020 - všichni ubytovaní, kteří užívají pokoje "B" (např. 605B, 505B, 405B, 305B)
Provozní doba je stanovena v rozmezí 10. 00 - 16. 00 hodin.

Komu nebude vyhovovat uvedený termín, domluví si emailem - slovakova@copnb.cz, nebo telefonicky na čísle DM 733 715 240 termín náhradní. Preferujeme pátek 24. 4., v provozní době 9. 00 - 14. 00 hodin. Po domluvě je možné také měnit středu za čtvrtek a naopak.

Budova domova bude přístupná pouze pro ubytované DM, jak jsem psala již v informační webové zprávě a to výhradně v souladu ustanovených hygienických opatření - rouška, ochranné rukavice. Z řad ubytovaných do budovy nemají povolený vstup osoby v karanténě, nebo jakkoliv jinak ohrožující zdraví a bezpečnost ostatních.

Dle výše uvedeného harmonogramu bude na jednotlivých patrech DM vždy pouze 6 osob, které si budou vyklízet osobní věci. Tři na každém křídle patra. Ti, kteří jsou ubytováni na pokojích v počtu 2 - 3 osob žádám, aby se mezi sebou domluvili a sami si zkoordinovali časy návštěv pokoje tak, aby se nepotkali. V případě, že se tak nestane a sejdou se 2 osoby ze stejného pokoje, druhá osoba bude čekat ve vyčleněné místnosti. Všichni budou dbát pokynů vychovatelky. Pro bezpečné odbavení všech tedy apeluji na koordinaci z řad ubytovaných.

Po příchodu do budovy se po oba dny ohlásíte vychovatelce dle čísla pokoje:

307 - 3. patro sudá, 3. patro lichá a 5 patro lichá
407 - 4. patro sudá, 4. patro lichá a 5. patro sudá
608 - 6 patro sudá i lichá

V pátek případně po domluvě dostanete informaci, kde se ohlásit.

Po vyklizení osobních věcí požádáte vychovatelku o kontrolu pokoje a odcházíte z budovy.

Děkuji za pochopení a spolupráci. V případě jakýchkoliv nejasností je vám k dispozici výše uvedený email a telefonní číslo.

Za všechny vychovatelky domova mládeže s pozdravem

Mgr. Radka Slováková
Vedoucí vychovatelka DM
e-mail: slovakova@copnb.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V průběhu příštího týdne budou všichni ubytovaní vyzváni ke koordinovanému vystěhování osobních věcí z pokojů domova mládeže. Všichni obdrží emailem informace s konkrétním datem a organizací.
Domov mládeže bude přístupný dle harmonogramu v čase 10. 00 - 16. 00 hodin a to vždy za plného respektování stanovených hygienických opatření a dodržování provozních pokynů vychovatelek domova mládeže. Do pokojů DM budou mít přístup pouze ubytovaní. ​

Mgr. Radka Slováková
Vedoucí vychovatelka DM
e-mail: slovakova@copnb.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro ubytované

V měsíci dubnu nebudou strhávány platby za ubytování v DM.

S pozdravem

Mgr. Radka Slováková
Vedoucí vychovatelka DM
e-mail: slovakova@copnb.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V pátek dne 13. 12. 2019 dojde k mimořádné změně provozní doby DM. Uzavřen bude ve 13 hodin.
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Radka Slováková
Vedoucí vychovatelka DM
e-mail: slovakova@copnb.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V lednu 2020 bude zahájena výmalba pokojů DM. Týkat se bude 3. a 4. podlaží. Ubytované žákyně budou po nezbytně nutnou dobu přestěhovány do náhradních prostor DM.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Radka Slováková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozor změna stravného (od 1.1.2019)
Od ledna 2019 dochází k úpravě ceny za stravování. Žádáme o navýšení paušálních plateb na níže uvedené finanční částky:

Snídaně a přesnídávka 25,- Kč
Oběd 30,- Kč
Večeře 30,- Kč

Cena celodenního stravování činí 85,- Kč


Informace pro zájemce o ubytováníNa webových stránkách školy, v sekci DM jsou ke stažení dokumenty, které vedou zájemce k odpovědnému podání žádosti o ubytování v DM při Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Nymburk. V případě zájmu vytiskněte Přihlášku k ubytování, Souhlasné prohlášení zákonného zástupce, případně Souhlasné prohlášení zletilého žáka, Prohlášení o bezinfekčnosti a v případě zájmu Přihlášku ke stravování. Dokumenty vyplňte, podepište a doručte na adresu DM. Potvrzení o bezinfekčnosti vyplňte a přineste až v den nástupu k ubytování.
Než vyplníte uvedené dokumenty, seznamte se s vnitřním a sankčním řádem domova mládeže.

Mgr. Radka Slováková - Vedoucí vychovatelka DM, e-mail: slovakova@copnb.cz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj