Aktuální informace pro ubytované

Vážení rodiče, milí studenti a žáci,

V novém roce pokračujeme v dodržování koronavirových opatření a v rámci nařízení jsou studenti ve svých školách testováni. Jakmile se u některého ubytovaného vyskytnou příznaky související s možností výskytu Covidu, je dotyčný izolován a následně po dohodě s rodiči (u nezletilých) odjíždí domů.
V případě, že se Vaše dítě nedostaví z různých důvodů na Domov mládeže, informujte nás prosím o této skutečnosti. To samé pokud víte, že odjede dotyčný domů v jiný den než v pátek.
Děkuji za spolupráci.
Bc. Martina Martincová, MBA, MPA
Vedoucí DM
INFORMACE NÁSTUPU K UBYTOVÁNÍ

Vážení rodiče, žáci a studenti,


Při nástupu k ubytování je třeba předat:
• přihlášku k ubytování originál pokud byla zaslána mailem
• souhlasné prohlášení zákonného zástupce nebo zletilého žáka
• prohlášení o bezinfekčnosti
• potvrzení o studiu
• čestné prohlášení o odpovědnosti za bezpečný provoz vlastního elektrického zařízení (spotřebiče) užívaného pro soukromé účely v prostorách cizího vlastníka (domov mládeže)
• potvrzení o očkování na COVID 19, pokud proběhlo


U žáků 1. ročníků a nových uchazečů navíc ještě:
• přihlášku ke stravování
• 1 ks fotografie (formát na OP)
• 1 ks visací zámek
• 150,- Kč čip k odběru stravy

První platbu za ubytování a stravu zaplatíte v den příjezdu vedoucí stravovacího provozu v hotovosti nebo platební kartou. Po odevzdání přihlášky ke stravování, Vám bude vygenerován kód (variabilní symbol) pro příští platby přímo na účet. Za ubytování v domově mládeže se platí měsíčně 1 300,00 Kč, za stravu celkem 113,00 Kč (snídaně s přesnídávkou 33,00 Kč, oběd 40,00 Kč a večeře 40,00 Kč).
Další otázky Vám rádi zodpovíme v den nástupu na informační schůzce, která se uskuteční v 17.00 hodin v jídelně školy. Po ukončení schůzky paní vychovatelky odvedou žáky a studenty do svých pokojů v DM. Bohužel epidemiologická situace nedovoluje návštěvu domova mládeže rodičům.
Děkuji za pochopení a těším se na brzké setkání.
S pozdravem za všechny vychovatelky

Bc. Martina Martincová, MBA, MPA
Vedoucí vychovatelka DM
email: martincova@copnb.cz, mobil: 604 210 104

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Přijímací kritéria

pro umísťování žáků a studentů v Domově mládeže Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk

Obecné podmínky
Dle § 4, vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, o umisťování žáků a studentů v domově mládeže a internátu rozhoduje o umístění v Domově mládeže SOŠ a SOU Nymburk ředitel SOŠ a SOU Nymburk na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka a zletilým žákem do termínu vypsaného SOŠ a SOU Nymburk na každý školní rok (školní rok 2021/2022 – do 20.6.2021 ). Přihláška musí být podána na tiskopisu vydaném SOŠ a SOU Nymburk.

Při umísťování žáka nebo studenta se přihlíží:
- ke vzdálenosti místa bydliště žáka nebo studenta
- dopravní obslužnosti z místa bydliště žáka nebo studenta
- k sociálním poměrům a zdravotnímu stavu a věku žáka nebo studenta

Ředitel písemně vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka a zletilého žáka o umístění nebo neumístění do Domova mládeže SOŠ a SOU Nymburk (do 10.7.2021).
Rozhodnutí ředitele o umístění či neumístění v Domově mládeže SOŠ a SOU Nymburk nepodléhá správnímu řízení.

Distribuce přihlášek:
- zájemci z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků přijímaných do škol naleznou přihlášku na webových stránkách SOŠ a SOU Nymburk v sekci Domov mládeže
- přihlášky do domova mládeže jsou veřejnosti dostupné také v Domově mládeže SOŠ a SOU Nymburk k osobnímu vyzvednutí

Zrušení závazné přihlášky
Závaznou přihlášku pro přijetí do Domova mládeže SOŠ a SOU Nymburk je možné zrušit pouze písemně. Písemnou výpověď je možno doručit poštou na adresu SOŠ a SOU Nymburk nebo emailem na email: martincova@copnb.cz .

V Nymburce dne 30.3.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj