Přehled oborů


čtyřleté maturitní obory:
26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA
63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

zkrácené jednoleté studium učebních oborů pro absolventy maturitního nebo jiného učebního oboru:
23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL


tříleté učební obory:
23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK
23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD
26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
41-55-H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ


tříleté učební obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
29-51-E/01 POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA – Cukrářské práce
65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY – Kuchařské práce
23-51-E/01 STROJÍRENSKÉ PRÁCE - Obrábění kovů

nástavbové denní studium (dvouleté):
23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA
26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ


Zdravotní posudek je třeba doložit u všech oborů vzdělání vyjma 63-41-M/01 Ekonomiky a podnikání, 64-41-L/51 Podnikání a 23-43-L/51 Provozní techniky.


Soubory ke stažení:Zdravotní posudek 2024Zdravotní posudek 2024 excel
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj