23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA - pro vyučené v oborech strojních


Žáci si rozšíří vědomosti, které si osvojili absolvováním středního vzdělání s výučním listem, a to především o technických materiálech, o způsobech jejich zpracování na strojní součásti, o jejich tepelném zpracování a povrchových úpravách a o montáži součástí. S tím souvisí i rozšíření vědomostí o technologii výroby a kontrole výrobků.
Žáci si doplní dovednosti strojírenských měření a měření technických veličin. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Absolventi naleznou uplatnění ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojírenský technik, a to zejména v jeho typových pozicích provozního charakteru, tj. strojírenský technik mistr nebo strojírenský technik dispečer, případně v příbuzných pozicích (např. strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik). Absolventi mohou pokračovat ve studiu ve vyšších odborných školách nebo vysokých školách; obvykle pokračují ve studiu ve strojírenských oborech, často však i v oborech ekonomiky.

V průběhu studia mohou žáci školy využít dalších možností vzdělávání (svářečský kurz, autoškola, specializované kvalifikační kurzy) a ubytovacích kapacit domova mládeže.
Uchazeči o nástavbové studium doloží výuční list nebo pololetní vysvědčení z 3. ročníku střední školy.

Učební plán denního dvouletého studia - Provozní technika

Dotace týdenních vyučovacích hodin 1. ročník2. ročníkCELKEM
CJLČeský jazyk a literatura459
CZJCizí jazyk448
DEJDějepis202
EKNEkonomika224
IKTInformační a komunikační technologie224
MATMatematika448
TEVTělesná výchova224
CEJsMaturitní seminář z ČJL022
SEMMaturitní seminář ANJ/MAT022
STZStroje a zařízení224
TECTechnologie325
TEMTechnická měření224
TMETechnická mechanika224
TMOTechnologie montáží a oprav213
PRAPraxe224
CELKEM 333467


Soubory ke stažení:ŠVP - Provozní technika od 1. 9. 2022
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj