Harmonogram školního roku 2023/24

Harmonogram školního roku 2023/24 bude průběžně aktualizován.

Harmonogram školního roku 2023 - 2024

1. pololetí
září
28. 8. - 1. 9.přípravný týden - doklasifikace a opravné zkoušky za 2. pololetí šk. roku 2022/23
1. - 15. 9.Maturitní a závěrečné zkoušky - podrobnosti v záložce - pro žáky - maturitní nebo závěrečné zkoušky
4.9.Zahájení školního roku 2023/2024 (7:55 - stávající žáci, 9:30 - noví žáci denního studia)
5.9.Školení bezpečnosti a ochrany zdraví pro 1.ročníky - 8:00 a 8:45
6. - 8. 9.Adaptační kurz 1MA
11. - 13. 9.Adaptační kurz 1MB
28.9.Státní svátek
29. 9. Ředitelské volno
říjen
9.-10.10Burza studijních míst Kolín
17.10.Burza studijních míst Nymburk 
26.10. - 27.10.Podzimní prázdniny 2 dny 
listopad
16.11.Hodnocení za 1. čtvrtletí
17.11.Státní svátek
20.11.Den otevřených dveří 
21.11.13:45 Pedagogická rada studijní i učební obory
21.11.Třídní schůzky 16:00
prosinec
1.12.Opravné ZZ -  písemná část - pro přihlášené
4.- 5.12.Opravné ZZ – praktická část - pro přihlášené
15.12.Opravné ZZ – ústní část - pro přihlášené
22.12.Ukončení výuky
23.12.-2.1.Vánoční prázdniny
leden
3.1.Nástup do školy - lichý týden
15.1.Den otevřených dveří 
26.1.Ukončení klasifikace za 1. pololetí do 15:00
30.1.13:45 Pedagogická rada studijní i učební obory
31.1.Vysvědčení za 1. pololetí
únor
2.2.Pololetní jednodenní prázdniny

2. pololetí
12. - 18. 2.Jarní prázdniny pro Nymburk
Lyžařský kurz
20. 2.Konečný termín pro podání přihlášek ke studiu na SŠ pro všechny formy studia
březen
1. 3. Maturitní ples
28. 3. - 1. 4.Velikonoční prázdniny a svátky
duben
12.4.Hodnocení za 3. čtvrtletí 
12. 4.1. termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory 
15. 4.2. termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
16.4. (13:45) Pedagogická rada pro všechny obory
16.4.Třídní schůzky 16:00
29. 4.1. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory 
30. 4.2. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
22. 4. - 3. 5.Souvislá praxe 2MA, 2MB
Termín vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro všechny formy studia učebních oborů 
Škola obdrží výsledky jednotné přijímací zkoušky od Cermatu
Termín vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro maturitní obory  (po zpracování výsledků JPZ) 
květen
1. 5.Státní svátek
6. - 17. 5.Souvislá praxe 1NA, 3MA, 3MB
8. 5.Státní svátek

červen
10. - 14. 6.Ročníkové práce dle švp
21. 6..Ukončení klasifikace za 2. pololetí do 15:00
25 .6. Pedagogická rada 12:30 všechny obory
26. 6.Třídnické práce, úklid učeben, dílen, výlety, exkurze
27. 6.Třídnické práce, úklid učeben, dílen, výlety, exkurze
28..6.Předávání vysvědčení
červenec/srpen
29. 6. - 1.9.Hlavní prázdniny
?Zahájení přípravného týdne
27. 8.Ukončení hodnocení žáků neklasifikovaných v řádném termínu
28.8.Termín pro 1. opravnou zkoušku
29 .8.Termín pro 2. opravnou zkoušku
2. 9.Zahájení školního rokuMaturitní zkoušky - jarní termín 
1.12.Konečný termín pro podání přihlášek na jarní termín MZ
22. 4.Písemná práce z českého jazyka - dílčí zkouška profilové části mat. zkoušky 
23. 4.Písemná práce z cizího jazyka - dílčí zkouška profilové části mat. zkoušky 
24. - 25.4.Praktická zkouška z odborných předmětů - zkouška z profilové části mat. zkoušky (dle rozpisu)
26. 4.Ukončení klasifikace (ev. doklasifikace do  - 27.6.)
29. 4. Pedagogická rada 
30. 4. Vydání vysvědčení za závěrečný ročník
2.-  7. 5. Období konání didaktických testů (dle rozpisu) 
9. - 15. 5. Studijní volno
16. - 22. 5. Ústní zkoušky profilové části (dle rozpisu)
Slavnostní předání maturitních vysvědčení  MěÚ Nymburk

Předání protokolů o výsledcích státní částiZávěrečné zkoušky - jarní termín 
29.5. Ukončení klasifikace za 2. pololetí pro končící ročníky učebních oborů (ev. doklasifikace do 27. 6. )
30.5. Pedagogická rada pro končící ročníky učebních oborů 
31.5. Datum vydání vysvědčení pro končící  ročníky učebních oborů
3. - 4. 6.  Závěrečné zkoušky - písemná část (podle rozpisu)
4 - 6. 6.Závěrečné zkoušky - praktická část (podle rozpisu) 
6.6. (ev. 7.6.) Výsledky písemné a praktické části 
7. - 12.6. Studijní volno 
13. - 14.6.Závěrečné zkoušky - ústní část (podle rozpisu)
Slavnostní předávání výučních listů (podle rozpisu)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj