Projekt Afrika Africe – Adopce na dálku studenta George Okuku


Naše škola je od roku 2008 zapojena do projektu Afrika Africe a hradí vybranému studentovi školné. Tento rok, student George Okuku, ukončil úspěšně třetí ročník a vstupuje do posledního ročníku svého studia.

Školné na příští rok bude 10.800,- Kč.
Děkujeme všem žákům a zaměstnancům, kteří se do sbírky zapojili. Zatím je vybráno 6.466,- Kč (z toho 2.336,- Kč od žáků a 4.130,- Kč od zaměstnanců školy).
Sbírka bude ukončena 15.12.2017!

Překlad dopisu od George Okuku
Poděkování škole za sponzorství
Rád bych Vám touto cestou poděkoval za finanční podporu, díky které jsem úspěšně dokončil třetí ročník studia.
Tento rok by byl z pohledu studia pro mě úspěšný, ale bohužel jsem přišel o matku. Ve škole jsem se maximálně snažil, abych získal lepší známky a abych také posílil své postavení v žebříčku úspěšnosti mezi ostatními spolužáky. Naše škola má celkem 71 studentů, mě se podařilo obsadit 9. příčku. Naše škola podporuje žáky k soutěživosti. Máme nabídku několika mimoškolních aktivit. Já jsem si zvolil fotbal. Díky vaší podpoře můžu i sportovat.
Rád bych znovu poděkoval za Vaši dlouhodobou podporu a všem přeji krásné oslavy Vánoc.
S úctou
George OKUKU
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj