Slavnostní předání maturitního vysvědčení studentům


Dne 29. 5. proběhlo na Městském úřadu v Nymburce předání maturitního vysvědčení našim absolventům průmyslové školy a nástavbového studia. Pan místopředseda PhDr. Pavel Fojtík nejenže ocenil jejich maturitní výsledky, ale především zdůraznil tu skutečnost, že pokud se člověk chce udržet na trhu práce, je celoživotní vzdělávání nezbytnou nutností.

Všichni studenti k maturitnímu vysvědčení dostali i pamětní list a europas potvrzující jejich vzdělání ve všech zemích EU.

Z rukou ředitele školy ing. Jiřího Hubálka získal David Lašek, absolvent třídy 4PA, pochvalu ředitele školy za příkladný přístup ke studiu a finanční dar.

V rámci dlouhodobé spolupráce s firmou AZ ELEKTROSTAV, a. s. se student Lukáš Kulich, také absolvent třídy 4PA, zúčastnil soutěže vypsané firmou pro žáky studijního oboru elektroenergetika a pan Kvíz, zástupce firmy, mu předal finanční dar.

Přátelskou atmosféru umocňovalo kulturní vystoupení žákyň LŠU.

Třídní profesorky měly před sebou v tomto slavnostní okamžiku již dospělé ženy a muže. Pro každého pedagoga je to určité ocenění jeho práce. Slavnostní akt byl zakončen státní hymnou.

Archív fotografií z předávání
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj