Informace k 2.kolu přijímacího řízení


Pro naplnění kapacity v jednotlivých oborech vzdělání vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení je možné podat od 21. 5. do 24. 5. 2024.

Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí.
U maturitních oborů platí, že uchazeč v 1. kole konal jednotnou zkoušku. Jednotná zkouška se v 2. kole nekoná, ale její výsledek z 1. kola se u maturitních oborů povinně zohledňuje.

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení jsou přiložena v souborech níže.

Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení bude 21.6.2024.


Obory
vzdělání SŠ
Kód oboruPlánovaný
počet přijímaných žáků ve 2. kole
Elektrotechnika 26-41-M/01                                       14
Strojní
mechanik
23-51-H/01                                       18
Elektrikář
silnoproud
26-51-H/02                                        7
Opravář
zemědělských strojů
41-55-H/01                                       11
Operátor
skladování 
66-53-H/01                                        5
Stravovací a ubytovací služby65-51-E/01                                        4
Provozní
technika
23-43-L/51                                       11
Provozní
elektrotechnika
26-41-L/52                                        7


Soubory ke stažení:Kritéria pro přijetí 2.kolo - maturitní oboryKritéria pro přijetí 2.kolo - nástavbové studiumKritéria pro přijetí 2.kolo - učební obory
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj