Informace k odvolání a vzdání se práva na přijetí

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků.

Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu (na prvním místě), nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní škole (na druhém či třetím místě), protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.
Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity, je také bezpředmětné, neboť všechna místa budou obsazena.

Pokud se již přijatý uchazeč v 1. kole přijímacího řízení chce otevřít možnost podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí do oboru, ve kterém byl přijat. Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat. Pokud se chce hlásit do 2. kola, musí tak podání doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do daného oboru.

Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru ve 2. kole přijímacího řízení, nýbrž právo hlásit se do 2. kola přijímacího řízení.

Vzdání se práva nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj