Maturitní zkoušky

2.- 7. 5. Období konání didaktických testů (dle rozpisu)
9. - 15. 5. Studijní volno
16. - 20. 5. Ústní zkoušky profilové části (dle rozpisu)
23. 5. Slavnostní předání maturitních vysvědčení MěÚ Nymburk v kapli od 10:30 hod.

Předání protokolů o výsledcích státní části - přes VPŽ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj