Exkurze – Prázdninová škola Lipnice

V rámci projektu „IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE“, REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 proběhla ve dnech 16. a 17.12.2019 u nás ve škole exkurze s Prázdninovou školou Lipnice pro žáky tříd 2MA a 3MA.

Ve dnech 16. a 17.12 jsme u nás ve škole absolvovali odbornou exkurzi od lektorů Prázdninové školy Lipnice. Exkurze zahrnovala představení organizace a jejích aktivit a lektorů a následně se exkurze zaměřovala na zážitkovou pedagogiku, a to jak z teoretického hlediska, tak i z toho zábavnějšího – praktického. Zkusili jsme si nejen skupinové aktivity ve třídě, ale také venku. Venkovní aktivity jsou totiž pro zážitkovou pedagogiku typičtější. Velmi nás zaujala například hra „Autíčka“, kdy má jeden z dvojice zavázané oči a druhý ho musí vodit po různém terénu, v našem případě školní chodbě. Touto hrou jsme se naučili důvěře, ale i odpovědnosti za druhého. Celá exkurze se nám moc líbila a jsme rádi za možnost poznat další alternativy budoucího uplatnění ve volnočasové organizaci.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj