Maturitní zkoušky


Přihlašování na jarní termín maturitních zkoušek 2022 proběhne od ... do 1. prosince 2021(!poslední termín!) do 12:00!!!!!

Přesný čas a termín nejprve telefonicky prokonzultujte (604 348 376)

Mgr. Jiří Ševčík


Maturita 2022 - podklady - průběžně dle platných termínů doplňováno

1) Seznam povinných a nepovinných profilových zkoušek pro školní rok 2021-2022 - viz soubory ke stažení
Profilová část maturitní zkoušky - informace k jednotlivým zkouškám - viz soubory ke stažení
2) Seznam knih a pokyny k sestavení vlastního seznamu k ústní části maturitní zkoušky z ČJL - viz soubory ke stažení
3) Formulář pro seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL - viz soubory ke stažení

4) Témata pro ústní část maturitní zkoušky z ANJ pro školní rok 2021-2022 - viz soubory ke stažení
5) Témata pro ústní část maturitní zkoušky z NEJJ pro školní rok 2021-2022 - nepoužito

6) Témata pro profilové odborné zkoušky konané ústní formou pro školní rok 2021-2022 - viz soubory ke stažení


Termíny - jaro 2022:


Pro žáky, kteří se budou hlásit k opravným (náhradním) zkouškám a byli také přihlášeni k jarnímu termínu 2021.

Písemná část z českého a cizího jazyka pro absolventy ze školního roku 20219/20 a 2020/2021 se ruší.

MŠMT ČR rozhodlo, že maturanti, kteří případně neuspějí u didaktických testů státní části či praktické zkoušky profilové části nebo kteří se z konání v řádném termínu omluví, budou mít navýšený počet opravných zkoušek ze dvou na tři. Platí následující pravidla:

-toto navýšení počtu opravných zkoušek se týká všech osob přihlášených k jarnímu zkušebnímu termínu 2021, kteří neuspějí u didaktických testů,
-maturanti, kteří neuspějí z didaktických testů státní části, budou automaticky CERMATEM přihlášeni k mimořádnému termínu maturitních zkoušek, který je stanoven na 7.-9. července a proběhne na určené spádové škole
-maturanti, kteří neuspějí z praktických zkoušek profilové části, se musí přihlásit k mimořádnému termínu řediteli školy nejpozději do 3 dnů od konání zkoušky (v případě, že se zkoušky omluveně nezúčastní) nebo od oznámení výsledku zkoušky (v případě, že neprospějí)
-maturanti, kteří se nezúčastní mimořádného termínu didaktických testů státní části mají tuto neúčast automaticky omluvenou a termín jim nepropadá
-pokud se maturant, který se nezúčastní mimořádného termínu praktických zkoušek profilové části, omluví ze závažných důvodů řediteli školy, termín mu nepropadne
případné další opravné termíny koná maturant v období řádných podzimních a jarních maturitních období


Soubory ke stažení:1) Povinné a nepovinné zkušební maturitní předměty 2021-20221) Profilová část maturitní zkoušky 21-22 - informace k jednotlivým zkouškám2) ČJL - Seznam literárních děl k maturitě 2020/2021 a pokyny k sestavení vlastního seznamu3) ČJL tabulka pro vytvoření vlastního seznamu literárních děl k maturitě4) Témata pro ústní část MZ z ANJ 21-226) 2NA - EKN 21-226) 2NA - UCE 21-226) 2NB (ne) - ENZ 21-226) 2NB (ne) - EZA 21-226) 2NB (ns) - STZ 21-226) 2NB (ns) - TEC 21-226) 4MA (ma) - EKN 21-226) 4MA (ma) - OVS 21-226) 4MA (pa) - EEN 21-226) 4MA (pa) - ELT 21-22Seznam autorů literárních děl, žánrů, směrů a hnutí (požadavky z EVZ k didaktickému testu)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj