Informace k přijímacímu řízení – přidělení registračního čísla


Vážení rodiče a vážení uchazeči, jsme rádi, že jste si vybrali naši školu.

Seznam přijatých uchazečů nemůže obsahovat jméno a příjmení žáka, proto byly tyto údaje nahrazeny registračním číslem. Do 31. 3. 2017 Vám budou rozeslány dopisy s oznámením přiděleného registračního čísla, pod kterým bude zveřejněn výsledek 1. kola přijímacího řízení.

ROZHODNUTÍ o přijetí ke vzdělání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (tzn. písemně se rozhodnutí o přijetí nezasílá). Seznam s výsledky přijímacího řízení bude vyvěšen na dveřích školy (u recepce) a na webových stránkách školy www.copnb.cz dne 22. dubna 2017 a u maturitních oborů po obdržení výsledků jednotné přijímací zkoušky nejpozději dne 29. dubna 2017.

Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí písemně.

V případě přijetí je přijatý uchazeč povinen doručit škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení zápisový lístek (do 5. května 2017).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj