Zateplení objektů školy SOŠ a SOU Nymburk

Slavnostního ukončení projektu, který probíhal v letech 2014-2015, se zúčastnili i hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD) a místostarosta Nymburka Pavel Fojtík (STAN).

"Musím říci, že areál učiliště opravdu prokoukl. Pozitivní určitě je i fakt, že rekonstrukce hotelové budovy dodala hotelu atraktivitu, což pomůže škole k ekonomické soběstačnosti. Zároveň došlo nesporně i ke zlepšení vzhledu obce, protože budova je nepřehlédnutelná například při cestě vlakem po nedaleké trati na Kolín", konstatoval hejtman Petera.
Projekt vyšel na necelých 46 milionů korun, z čehož kraj jako zřizovatel školy zaplatil s pomocí evropských dotací z Fondu soudržnosti 32 milionů korun a zbylých 14 milionů činila dotace ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Kromě zlepšení vzhledu měly totiž úpravy za cíl i snížení energetické náročnosti budov. "Kromě zateplení obvodových stěn došlo i k výměně výplní a zateplení střechy. Díky tomu uspoříme na energiích zhruba 3 350 gigajoulů za rok a ještě ušetříme naše životní prostředí tím, že do ovzduší vypustíme asi o 335 tun CO2 za rok," poukázal ředitel školy Jiří Hubálek. Podle místostarosty Pavla Fojtíka rekonstrukce školy v posledních letech výrazně zlepšila nejen její vzhled navenek, ale i vnitřní prostory budov. "Věřím, že i žáci oceňují, jak se prostředí, v němž se učí, změnilo k lepšímu. Za město musím kraji poděkovat, že do rekonstrukce školy investoval," konstatoval Pavel Fojtík.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj