Srdíčkový den 2015

Ve čtvrtek 24. září se žáci maturitní třídy 4.MA zúčastnili podzimních Srdíčkových dnů. Prodejem předmětů s logem Život dětem se podařilo pro postižené děti shromáždit finanční částku 2218 Kč.

Posláním občanského sdružení Život dětem je pomoc nemocným dětem v rámci celé České republiky. Nosným zdrojem finančních prostředků je sbírková činnost. Prostředky jsou následně využity na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů a podobně.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj