Informace o změně přihlašování stravy od 1.9.2015

Informace o změně přihlašování stravy od 1.9.2015

Od 1.9.2015 dochází ke změně systému stravování ve školní jídelně
SOŠ a SOU Nymburk, včetně plateb. Jídelna přechází na čipový systém objednávání a placení stravy.

Pokyny pro přihlášení:

1/ vyplnit přihlášku na stravování (formulář pod záložkou "jídelna") a odevzdat v kanceláři vedoucí jídelny SOŠ a SOU Nbk.

2/ první platbu provést v kanceláři SOŠ a SOU v hotovosti, společně s odevzdáním přihlášky
v termínu od 24.8. od 8.30 – 12.00hod., kde dojde k zakoupení čipu (á 150,-Kč) a jeho aktivování

3/ další platby strávník provádí sám :

platebním (trvalým) příkazem ve prospěch účtu SOŠ a SOU Nymburk č.ú. 271144612/0300

v hotovosti v kanceláři SOŠ a SOU v uvedených úředních hodinách


Při platbě uvádí variabilní symbol, který je přidělen společně s čipem.


Informace :
Malínská Alena vedoucí jídelny
tel. 603549718
e-mail: Malinska@copnb.cz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj