Přijímací řízení na školní rok 2015/16

SOŠ a SOU Nymburk přijímá přihlášky ke studiu do 1. kola přijímacího řízení a to do 15. března 2015 pro obory v denní formě studia, a do 20. března 2015 u dálkové formy studia.

Výsledky přijímacího řízení (1.kolo) budou zvěřejněny dne 22. dubna 2015 na webových stránkách školy www.copnb.cz a vyvěšeny na veřejně přístupném místě ve škole. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, písemně se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod registračním číslem. Registrační číslo obdrží každý uchazeč poštou.

Naše škola se zapojila do pilotního ověřování přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky se týkají pouze uchazeču o 4leté maturitní obory (Ekonomika a podnikání, Elektrotechnika, Strojírenství).
Pozvánka k přijímací zkoušce v 1. kole se rozesílá 14 dní před termínem konání zkoušky.

Přijímací zkoušky se konají dne 15. dubna 2015.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj