Slavnostní zahájení projektu Zateplení objektů školy

Dne 30.9.2014 proběhlo slavnostní zahájení dlouhodobě připravovaného ekologického investičního projektu s názvem - Zateplení objektů školy – SOŠ a SOU Nymburk.

Dne 30.9.2014 proběhlo slavnostní zahájení dlouhodobě připravovaného ekologického investičního projektu s názvem - Zateplení objektů školy – SOŠ a SOU Nymburk.
V areálu tohoto dlouholetého významného regionálního vzdělávacího centra zejména pro technické průmyslové obory se úvodního symbolického poklepání kladívkem zúčastnili zástupci zřizovatele -Středočeského kraje PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA – náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství, Ing. Pavel Jetenský – náměstek hejtmana pro oblast finanční kontroly, Mgr. Martin Roztočil, MBA – vedoucí oddělení investic, PhDr. Pavel Fojtík – místostarosta Města Nymburk, Bc. Martin Zima předseda představenstva stavební společnosti KAZIKO a.s., Ing. Jiří Hubálek ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Nymburce a další hosté.
Cílem této ekologické investice v objemu 45 925 506,99 Kč financované ze zdrojů Středočeského kraje a Státního fondu životního prostředí je významné zlepšení tepelně technických vlastností jednotlivých objektů školy a zvýšení kvality odborného vzdělávání. Realizace projektu umožní snížení energetické náročnosti využívaných budov a snížení emisí škodlivých látek. Nižší spotřebou tepla a paliv dojde zároveň ke snížení negativního dopadu na životní prostředí.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj