Akce „REVOLUTION TRAIN“

Ve dnech 6. a 7.října 2010 navštívili žáci prvních ročníků naší školy ze tříd 1.KB , 1.FZ a 1.FM jedinečný a celosvětově patentovaný projekt zaměřený na primární prevenci konzumace návykových látek, který nese název “Revolution Train“ ( více se lze dozvědět na www.revolutiontrain.com ) a jehož garantem je Středočeský kraj. Tento ojedinělý projekt je reakcí na stále rostoucí počet uživatelů návykových látek, zejména marihuany, extáze atp.

Souprava několika vagónů tohoto vlaku byla přistavena na první koleji nymburského hlavního nádraží.
Koncept speciálně upravené vlakové soupravy je skutečně unikátní. Jeho jedinečnost spočívá hned v několika aspektech:

  • jde o tzv. 5 D - tedy o vnímání všemi smysly, evokující maximálně realistický dojem z daného prostředí (př.: restaurace, bar, místo havárie, vězení atd.)
  • využití špičkových „up-to-date“ technologií
  • živé představení všech stádií vývoje drogové závislosti, od euforie a nadšení v počáteční fázi až po možné šokující konce (včetně smrti) nebo možné šance na návrat zpět z prostředí ovládaného drogami
  • interaktivní komunikace s návštěvníky
  • mobilní prostředí (vlak), které lze jednoduše přemístit do jiné lokality

Z reakcí žáků bylo zcela vidět, že je tento způsob prezentace celého komplexu problémů souvisejících s návykovými látkami zaujal a sami se velmi aktivně zapojili do jednotlivých částí děje, který je nosným motivem celého „vlaku“.

Sami žáci na závěr spontánně kladli různé dotazy, zejména se zajímali o možnost opětovné účasti na této akci, neboť v současné době ještě není „vlak“ zcela dokončen. Po dokončení by měl mít celkem osm vagónů, z nichž každý bude uvnitř obsahovat vždy jedno prostředí v návaznosti na problematiku užívání návykových látek, které bude věrnou kopií skutečnosti.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj