Zahájení školního roku 2010/2011

Dovolte nám, abychom Vás srdečně pozvali na slavnostní zahájení školního roku pro I. ročníky denního studia
Slavnostní zahájení se koná ve středu 1. září 2010 v 9: 30 hodin v kulturním sále školy.

Pravidelné vyučování začíná 2.9.2010 v 7.55 hodin (sudý kalendářní týden).

Žádáme Vás o zajištění vybavení pro výuku učebních oborů (kromě oboru „Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce“, „Potravinářská výroba – cukrářské práce“, „Zednické práce“ a „Malířské , natěračské a lakýrnické práce“ ) v rozsahu:
• pracovní oděv (montérky)
• pracovní obuv
• 1 ks posuvného ocelového měřítka nejlépe 150 mm
• 1 ks ocelového měřítka 300 mm

Poznámka: žáci studijních oborů a učebních oborů „Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce“, „Potravinářská výroba – cukrářské práce“, „Zednické práce“ , „ Malířské, natěračské a lakýrnické práce“ budou s potřebou učebních pomůcek seznámeni v průběhu zahájení výuky.

Nástup ubytovaných v Domově mládeže se řídí zaslanými informacemi.

Informace pro studenty 1.ročníku dálkového nástavbového studia
Zahájení studia je ve čtvrtek 2. září 2010 od 13: 30 hod. v kulturním sále školy.
Po úvodním seznámení s vedením školy a třídní učitelkou bude týž den zahájeno vyučování dle rozvrhu.

Přejeme hodně úspěchů ve studiu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj