VE Štěchovice

(6.4.2010) V pondělí 29. března byli studenti 4PE na exkurzi ve vodní elektrárně Štěchovice.

V areálu elektrárny si prohlédli strojovnu původní elektrárny se dvěma soustrojími 2x12,5MW s Kaplanovými turbínami. Velice zajímavá byla i návštěva přečerpávací elektrárny, kde je umístěno soustrojí s Francisovou turbínou. Dále studenti viděli i tlakové přivaděče vody do přečerpávací elektrárny, která má spád až 220 metrů. Vyrobená elektrická energie je dodávána do venkovního rozvodu 110kV pomocí transformátorů 13,8/115kV. Realizovaná exkurze jistě obohatila znalosti maturantů oboru elektroenergetika.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj