Exkurze do elektrotechnické zkušebny

Žáci třídy 4MA studijního oboru elektrotechnika byli 6. října na exkurzi v KEMA Labs Zkušebnictví a. s. v Praze 9 - Běchovicích.

Studenti se zde seznámili s průběhy nadproudových a přepěťových zkoušek a v areálu si prohlédli příslušná zkušební zařízení.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj