VÝUKOVÝ DEN PRO ZŠ KOMENSKÉHO NYMBURK

V rámci projektu „IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE“, REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 proběhl 13. 11. 2019 na SOŠ a SOU Nymburk výukový den pro žáky ze ZŠ J. A. Komenského.

Zúčastnili se žáci třídy 8. A (26 žáků) za doprovodu výchovného poradce. Žáci měli možnost vyzkoušet si jednoduché manuální činnosti ve strojních i elektro oborech a seznámit se s chodem školy v průběhu vyučování.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj