Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Klasifikace
Suplování
Týdenní plán
Rozvrhy

AKTUALITY

Přijímací zkoušky a přijímací řízení - 16. 3. 202016. 03. 2020 / Jiří ŠevčíkUchazečům o maturitní obory (včetně nástavby) - vzhledem k nejasnému vývoji nebudou zatím zasílány pozvánky a další informace k přijímacím zkouškám na maturitní obory.
Uchazečům o učební obory - potřebné informace budou zaslány průběžně do konce března.
Dotazy zasílejte prosím emailem na studijní oddělení - adamcova@copnb.cz

Děkujeme prosím za pochopení a trpělivost.
Vedení školy
Koronavirus
Uzavření školy dle nařízení vlády - aktualizace 16. 3. 202010. 03. 2020 / Jiří ŠevčíkVýuka je od 11. 3. 2020 přerušena do odvolání.
Stravování pro žáky a studenty je centrálně odhlášeno a peníze budou použity na další stravování po opětovném nástupu do školy.
Stravování pro i pro zaměstnance je přerušeno od 17. - 24. 3. 2020 včetně

Upravení studijního režimu na základě aktuální situace od 16. 3. 2020

1) Všichni žáci budou mít aktivní svůj Rozvrh hodin v Bakaláři, jako kdyby probíhala výuka.
2) Každý vyučující dané hodiny v daný den, vyplní v Třídní knize téma hodiny a zadá úkol pro samostudium žáků, včetně způsobu, jak má žák úkol vypracovat.
Některé úkoly budou na známku. Bude zadán termín, do kterého mají žáci úkol vyučujícímu odevzdat.
Pokud žák nesplní zadaný úkol na známku do daného termínu, do Klasifikace dostává známku 5
3) Zadané úkoly se žákům zobrazují v mobilu v aplikaci Bakaláři v modulu ÚKOLY nebo v PC - výuka - domácí úkoly
4) Ze strany učitelů již proběhlo zadání práce v minulém týdnu, ale spousta žáků nijak nereagovala, apeluji proto na rodiče, aby dohlédli na plnění zadané práce u svých dětí a připomínali jim, kde mají Úkoly a práci hledat.
5) Rodiče se přes heslo do Bakaláře dostanou také a také vidí modul ÚKOLY (v aplikaci) nebo v PC- výuka - domácí úkoly v plném znění
6) JE NUTNÉ, ABY ŽÁCI SLEDOVALI BAKALÁŘE DENNĚ.
POKUD JE UČITELEM ZVOLENA I JINÁ KOMUNIKAČNÍ PLATFORMA, JE I TENTO ODKAZ ZOBRAZEN V MODULU ÚKOLY

VŠICHNI ŽÁCI, KTEŘÍ TAK DOSUD NEUČINILI, POTVRDÍ NEJLÉPE OBRATEM SVÉMU UČITELI, ŽE JSOU NA PŘÍJMU - EMAIL, TELEFONICKY, NEBO JINÝMI KOMUNIKAČNÍMI PROSTŘEDKY.
VEŠKERÉ KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ UČITELE JSOU UVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY.

Děkujeme
vedení školy
Přijímací řízení na školní rok 2020/21 - 2.kolo (do 31.5.2020)24. 03. 2020 / Lucie AdamcováPro naplnění kapacity v jednotlivých oborech vzdělání vyhlašujeme 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2020/21.
Přihlášky ke studiu do 2. kola přijímacího řízení přijímáme do 31. 5. 2020. Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na stránkách školy www.copnb.cz a na nástěnce u vchodu do školy dne 5. 6. 2020.

Kritéria přijímacího řízení pro 2.kolo jsou stejná jako pro 1.kolo přijímacího řízení.

Stále nabízíme několik volných míst v těchto oborech vzdělání:
Přijímací řízení na školní rok 2020/21 - 1. kolo (do 2.3.2020)04. 02. 2020 Vážení uchazeči, velice nás těší, že jste si k dalšímu studiu vybrali právě naši školu. Přihlášku ke studiu do 1. kolo přijímacího řízení je možné podat do pondělí 2. 3. 2020. Kritéria přijímacího řízení najdete pod záložkou UCHAZEČI – Přijímací řízení nebo v aktualitách.

Dnem doručení Vaší přihlášky ke studiu zahájí ředitel školy správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Poté obdržíte dopis s Vaším registračním číslem (pokud se hlásíte na dva obory vzdělání, obdržíte dvě registrační čísla). Seznam přijatých uchazečů nemůže obsahovat jméno ani příjmení uchazeče, a proto budou údaje nahrazeny Vaším registračním číslem.
Dálkové studium ve školním roce 2020/2105. 02. 2020 / Jiří ŠevčíkVzhledem k malému počtu uchazečů o dálkové studium a z ekonomických důvodů
nebudeme ve školním roce 2020/21 první ročník dálkového studia otevírat.
Divadélko pro školy09. 03. 2020 Dne 19. února na naši školu již po několikáté zavítali herci Divadélka pro školy z Hradce Králové.Tentokrát vystoupili s pásmem scének „Romantismus není jen romantika“. Humornou formou připomněli úryvky ze slavných literárních děl a do děje zapojili i diváky, takže obecenstvo se celou dobu dobře bavilo.
Esport liga středních škol03. 03. 2020 Dne 19. února 2020 se na naší škole konal turnaj ve hře Hearthstone pod vedením Daniela „Enthew“ Sklenáře zástupce za Lancraft. Na začátku turnaje Enthew vysvětlil pravidla, rozdělil hráče a zápas mohl začít.

Starší aktuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj