Hutnický festival v Josefovském údolí 2017

Nymburští učni se opět podívali, jak se vyráběla ocel v dobách minulých.

Ve dnech 24. - 28. 5. 2017 žáci našeho učiliště zavítali na hutnický festival v Josefovském údolí nedaleko Blanska. Budoucí zámečníci se mohli podívat a vyzkoušet si na vlastní kůži jak se v dobách Velkomoravské říše naši předci museli lopotit, aby získali malý kousek železa, který se dále zpracovával v kovárnách a později hamrech. K vidění bylo krom hutnických prací též pálení milíře, pálení vápna a jiná středověká řemesla Moravského krasu.
Žáci poznali, že ne vždy se vyplatí spěchat. Ze skladu byl dovezen pytel uhlí, který byl z tzv. smetence (poslední uhlí po milíři s kousky zeminy). Tímto uhlím naplněná pec dala pouze parádní „čižmu“ (spečenec nekovatelného materiálu), takže tavba musela začít znovu.
Druhé kolo se již povedlo lépe, přestože si žáci nekontrolovali funkčnost vah a změnili tak poměr uhlí/ruda z 1:1 na 1:2. Což je nepříznivý poměr, ale odvážnému štěstí přeje a i přes tento nedostatek se chlapcům povedl krásný výtavek, který se díky rychlému prokování zkušených pomocníků podařilo naseknout hned dvakrát, což se na huti povedlo prvně (letošní ročník byl sedmnáctý).
Žáci druhého ročníku tak nezklamali. Uvidíme co 9. - 10. 6. 2017 předvedou žáci z prvního ročníku na ukázkách tavby v zámeckém parku v Cholticích u Přelouče na středověkém jarmarku.
Bc. Jan Lokajíček
Učitel odborného výcviku
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj