Jazykový veletrh

Dne 9.března se žáci tříd 2.MA, 2.PA, 3.MA, 3.PA, 1.NA, 1NES (ped. doprovod Mgr. Markéta Pokorná a Mgr. Jiří Matoušek) zúčastnili exkurze Praha – Lingua Show a Jobs Expo.

V rámci výuky cizího jazyka se seznámili se studijními možnostmi nabízenými různými institucemi. Měli možnost si prakticky otestovat vlastní jazykové schopnosti i nasbírat nové informace, popřípadě kontakty na pracovní příležitosti ať už s využitím znalostí jazyka či nikoliv.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj