Jazykový pobyt Londýn říjen 2015

Deset žáků naší školy se za doprovodu paní učitelky Mgr. Bartošové zúčastnilo studijního pobytu v Londýně.

Skupinka našich studentů absolvovala jazykový kurz přímo v Londýně, v krásné zelené čtvrti Wimbledon, známé především pro svůj velkolepý tenisový turnaj.
Rodinné zázemí, které jsme získali na týden pobytu, si všichni pochvalovali. Přes domácí kuchyni a světová piva jsme ochutnali takřka úplně všechno. Některé rodiny se dokonce blýskly servírováním traditional „full English breakfast“.
Ubytováni jsme byli v dosahu několika minut od budovy školy městkou hromadnou dopravou, která se nám zpočátku jevila jako úplné bludiště. Ovšem velmi rychle jsme se zorientovali a již druhý či třetí den jsme se pohybovali místní MHD jako rodilí londýňané.
Výuka ve škole probíhala od pondělí denně od 9.30 – 13.00 hodin. Studenti byli rozděleni do různých skupin dle úrovně a tak měli možnost poznat spolužáky z jiných zemí jako např. Brazílie, Čína, Rusko, Japonsko, atd. Skladba žáků ve skupině byla velmi pestrá, což také přispělo k rozvoji všeobecného kulturního přehledu.
V průběhu odpoledne jsme společně objevovali Londýn. Krom celodenního výletu do Windsoru v neděli hned po příjezdu, jsme každé odpoledne objevovali krásy města, o kterých se u nás tak často učí z učebnic. Neunikla nám jediná pamětihodnost, jak dokazuje bohatá fotodokumentace, a tak po týdenním putování někteří z nás museli přezout ochozené podrážky. Nejvíce lákala tradiční místa jako Buckingham Palace, Trafalgar Square, Big Ben, Tower a Tower Bridge, London Eye, Piccadilly Circus . Downing street 10, Museum Madame Tussaud a další místa, na která se studenti rozjeli individuálně. Někde jsme dokonce potkávali známé osobnosti, viz foto. Kdybychom byli bývali měli krokoměr, možná bychom se nyní divili, kolik jsme nachodili kroků.
Pro všechny to byla obrovská zkušenost a zážitek a hlavně poznání, že na světě nejsme jediní, kdo se potřebuje učit cizí jazyky. Ve škole jsme poznali lidi z různých koutů světa, kteří na tom jsou úplně stejně jako my. Komunikace s nimi odbourala ostych používat cizí jazyk s chybami, cizincům vlastními. Zjistili jsme, že je důležitější se domluvit a při komunikaci dosáhnout svého, než mluvit perfektně bez chyb. Po této zkušenosti třeba někteří z nás najdou odvahu a po maturitě vyzkouší dlouhodobý pobyt v anglicky mluvící zemi, protože se sami přesvědčili, že přežijí.
Na závěr bych ráda uvedla, že tento pobyt se uskutečnil díky finančním prostředkům MŠMT . Také bych ráda zdůraznila, že takto vynaložené finance jsou opravdu využity maximálně efektivně. Pokud bude příště obdobná finanční příležitost, naše škola ji rozhodně využije.
Na samotný závěr patří ještě poděkování všem účastníkům zájezdu za bezproblémový a hladký průběh celé akce, za jejich reprezentativní chování a vystupování, hodné studentů závěrečného ročníku. DÍKY!

Mgr. Martina Bartošová
projektový manažer
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj