2. 12. 2013 Opravné ZZ - písemná část


SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804
Závěrečná zkouška 2013

Písemná zkouška

pondělí 2. 12. 2013


Všichni žáci budou v učebně 116 připraveni nejpozději v 7:40.

V průběhu zkoušky se řídí pokyny dozírajících pedagogů.
Na zkoušku se žáci dostaví ve vhodném oděvu.
V průběhu zkoušky lze používat pouze povolené pomůcky.
Postupujte přesně podle pokynů pro žáky, které obdržíte.
Všechny listy s vyhotovenou prací budou podepsány žákem v pravém horním rohu.
Při odchodu na toaletu odloží žák svou práci na stolek dozírajícího učitele, který čas odchodu a příchodu zaznamená do zasedacího pořádku.
Mobilní telefon je po celou dobu zkoušky vypnutý a je odložen v tašce žáka (i v případě odchodu na toaletu).

Časový harmonogram: (bez 3.AA)
7:40 – rozsazení podle zasedacího pořádku
7:40 – 7:55 – rozdání a výběr varianty písemné práce
7:55- 11:55 – vypracování a odevzdání práce dozírajícímu učiteli

3.AA
7:55 - 8:55 test
8:55 – 11:55 - vypracování a odevzdání práce dozírajícímu učiteli

Počet listů v odevzdané „obálce“ zapíše dozírající učitel
na 1. řádek dílčího hodnocení (pokud není práce v sešitové úpravě).
Dozor dále zapisuje čas zahájení a odevzdání práce
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj