Přijímací řízení - zrušení jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory

V tomto školním roce se v souladu s platnými předpisy nebudou na naší škole konat jednotné přijímací zkoušky na žádný z maturitních oborů (včetně nástavbového studia).
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení proběhne podle ostatních zveřejněných kritérií.
Ing. Jiří Hubálek
ředitel školy


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj